Oppgave: Yrkessituasjon

Blanding av betong

Selvbygger bygger grunnmur av betong og lecastein

Oppgaven tar utgangspunkt i en oppskrift for å blande betong.

Målet er å bruke forholdstall for å beregne materialforbruk og bruke sektordiagrammer til å illustrere blandingsforhold.

Arbeidsoppdraget går ut på

 1. å lese en matematisk tekst og bruke mål for masse og volum
 2. å regne med forholdstall
 3. å bruke regneark til å lage sektordiagrammer
 4. å bruke sektordiagrammer til å illustrere forhold og kontrollere beregningene som er gjort

Av utstyr trengs tilgang til pc og regneark. De grunnleggende ferdighetene i matematikk som er nødvendig for å løse denne oppgaven, finner du i "Relatert innhold" nederst på siden.


Blanding av betong

Hvor mye betong du trenger, kan du beregne ved å ta utgangspunkt i at 1 liter betong fyller en form som har målene 10 cm x 10 cm x 10 cm. For å få cirka 100 liter ferdigblandet betong trenger du følgende mengder sement, vann og tilslag (sand og stein):

Volum betong100 liter Blandingsforhold mellom sement, vann og tilslag i betong
Mengde sement40 kgSektordiagram som viser blandingsforhold i betong
Mengde vann20 liter eller cirka 20 kg 
Mengde tilslag sand + stein90 kg / 80 kg eller 50 liter / 50 liter 

 

Betong bør blandes med maskin. Benytt følgende framgangsmåte:

 1. Tilsett 3/4 av vannet.
 2. Tilsett halvparten av steinen.
 3. Tilsett all sementen.
 4. Tilsett sanden og resten av steinen.
 5. Spe med resten av vannet.

Viktig

Ikke bruk mer vann i forhold til sementmengden enn det som er beskrevet. Betongen taper da styrken sin.

Sand har normalt en størrelse på opptil 4 mm. Stein har normalt en størrelse på 4–16 mm. Stein bidrar til å øke betongens styrke.

OPPGAVE 1

 1. Hva slags måleenheter finner du i beskrivelsen av hvordan du blander betong? Hvorfor brukes ulike måleenheter?
 2. Hvorfor er det oppgitt forskjellig vekt (masse), men samme volummål for sand og stein?
 3. Hvorfor bør du unngå å bare bruke sand som tilslag i blandingen?
 4. Hvor mange liter vann trenger du for å blande 100 liter betong?
 5. Hvor mye veier 1 liter vann?
 6. Hvor mye veier 100 liter betong?
 7. Omtrent hvor mange liter tilsvarer 40 kg sement?

  Du blander 100 kg sement, 60 liter vann og til sammen 200 kg med sand og stein.

 8. Hva veier betongen?
 9. Hvor mange liter betong får du?
 10. Lag ditt eget regneark hvor du lager et sektordiagram som viser blandingsforholdet. Stemmer diagrammet ditt med diagrammet i oppskriften?
 11. Du skal lage betong av 70 liter vann. Hvor mye sement og sand trenger du? Fyll ut tabellen under.
  Volum betong ?
  Mengde sement ?
  Mengde vann70 liter eller cirka 70 kg
  Mengde sand ?
 12. Lag et sektordiagram der du oppgir masse i stedet for volum. Blir sektordiagrammet likt?

OPPGAVE 2

 1. Lag en nøyaktig beskrivelse av hvordan du lager 350 liter betong.
  Volum betong350 kg
  Mengde sement?
  Mengde vann?
  Mengde tilslag sand + stein?
  Tilsett ______liter vann.
  Tilsett ______kg stein.
  Tilsett ______kg sement.
  Tilsett ______kg sand og ___________kg stein.
  Spe med ________liter vann.
 2. Du skal bruke betongen til å støpe et fundament som er 0,5 meter bredt og 1,5 meter langt. Hvor høyt er fundamentet?

  Du lager maling ved å blande en del gult med fire deler rødt.

 3. Lag et sektordiagram som illustrerer blandingsforholdet.
 4. Hvor mye trenger du av hver farge for å lage 15 liter maling?

Du vurderes etter hvor godt du

 • klarer å lese og lage en bruksanvisning for hvordan man blander betong
 • kan regne om mellom måleenheter og forstår hva de måler
 • kan lage og bruke sektordiagrammer
 • kan regne ut blandingsforhold

 

Oppgaven er hentet fra FYR.