Fagstoff

Varmevekslere

Publisert: 14.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Radiator til bilmotor

Det mest vanlige utstyret som brukes i prosessindustrien for å kjøle ned eller varme opp stoffer, er varmevekslere. Det er mange måter å lage slike varmevekslere på, ett eksempel er radiatoren i en bil. Der går det varme vannet inne i rør, mens kald luft strømmer på utsiden av rørene.

Varmevekslere er en type prosessutstyr som brukes for å overføre varme fra ett stoff til et annet. De kan brukes på både gasser og væsker.

En type varmeveksler som er vanlig i industrien, er en såkalt rør-i-skall-varmeveksler. Den består av en sylinderformet beholder (skallet), og inne i denne er det montert mange små rør. Da kan det som skal varmes opp eller kjøles ned, for eksempel strømme gjennom skallet, mens det vi bruker til å varme opp eller kjøle ned med, strømmer gjennom rørene.

Prinsippskisse for en rørvarmevekslerPrinsippskisse for en rørvarmeveksler