Fagstoff

Måling av strøm, spenning og resistans

Publisert: 13.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Multimetere

Vi kan ikke se strøm og spenning og må bruke måleinstrumenter for å registrere dem. Det finnes analoge og digitale måleinstrumenter. I dag er det nesten bare digitale instrumenter i bruk, men i enkelte tilfeller vil måling med et analogt instrument gi et bedre bilde av hendelsesforløpet.

Multimeter. Foto. Multimeter
Opphavsmann: Stig W. Hanssen

Det kan være viktig å kjenne til hvordan instrumentene er bygget opp, slik at vi kan vurdere måleverdien.

Venn deg til å bruke svart ledning i fellesterminalen, merket COM. Da vil du alltid få riktig polaritet på spenningen og riktig retning på strømmen.

Husk også at du må stille multimeteret på rett strømtype, likestrøm eller vekselstrøm.

Husk alltid å kalibrere multimeteret for å unngå feil måleresultat.

Tangamperemeter. Foto.Tangamperemeter
Opphavsmann: Steinar Olsen

Måling av strøm

Til å måle strøm bruker vi amperemeter. Amperemeteret skal kobles i serie. Amperemeteret har veldig liten indre resistans og kan derfor ikke begrense strømgjennomgangen. Derfor må alltid amperemeteret kobles i serie med en forbruker, amperemeteret må stilles på rett måleområde, og vi må ikke måle i kretser der det går mer strøm enn det amperemeteret er beregnet for.

Måling av spenning

Til å måle spenning bruker vi voltmeter. Voltmeteret skal kobles parallelt i kretsen. Voltmeteret har svært stor indre resistans, og vi kan derfor koble voltmeteret parallelt med spenningskilder, forbrukere eller deler av den elektriske kretsen. Pass på rett måleområde.

Ohmmeter. Foto.Ohmmeter

Måling av resistans

Til å måle resistans bruker vi et ohmmeter. Med ohmmeteret kan vi måle resistansen i ledere, forbrukere og isolatorer. Du kan også måle resistansen i kroppen din om du stiller ohmmeteret på høyt måleområde (megaohm).

Ohmmeteret har et batteri som sender strøm gjennom måleobjektet, derfor må det aldri gå strøm i en elektrisk krets når det måles med ohmmeter. Det kan skade ohmmeteret. For å få rett måleresultat må multimeteret stilles på rett måleområde.