Fagstoff

Sentrifugalpumpe

Publisert: 12.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Sentrifugalpumpe

Sentrifugalpumper er den mest populære pumpetypen i prosessindustrien. De har stor kapasitet i forhold til størrelsen, og de er som regel svært holdbare og driftssikre.

Start og stopp av en sentrifugalpumpe
Opphavsmann: Daniel Austad
 

 

Mekanisk oppbygging av en sentrifugalpumpe

 

 

3D-animasjon av en sentrifugalpumpe

Sentrifugalpumper har fått navnet sitt fordi de bruker sentrifugalkrefter til å øke trykket i væsker. Inne i pumpen er det et løpehjul som kalles en impeller. Denne består av mange skråstilte blader som er montert mellom to sirkelformede skiver.

Prinsippskisse for en sentrifugalpumpe  

Midt i impelleren er innløpet. Når væsken kommer inn, vil den slynges ut til kantene av impelleren på grunn av sentrifugalkraften.

Impelleren er montert inne i et pumpehus, og derfor vil væsken som slynges ut fra impelleren, treffe veggene i pumpehuset. Når det skjer, mister væsken farten den hadde ut fra impelleren. Bernoulli-prinsippet forteller oss at hvis farten synker, så øker trykket. På denne måten øker en sentrifugalpumpe trykket i en væske.

Sentrifugalpumpe med navn på deler  

Sentrifugalpumper består av en impeller og et pumpehus. De øker trykket i en væske ved hjelp av sentrifugalkrefter.

Sentrifugalpumper kan også brukes som gasskompressorer. En turbo i en bilmotor er ofte en såkalt sentrifugalkompressor.

Relatert innhold

Generelt