Fagstoff

Ferdprisen, NM 2010 for ungdomsbedrifter

Publisert: 12.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017

I NM for ungdomsbedrifter i 2010 var det en egen pris for den bedriften juryen mente hadde det største verdiskapingspotensialet, den såkalte Ferdprisen. Nedenfor er det presentert noen bedrifter som mottok denne prisen.

Jobb under 18 UB

Andreprisen i konkurransen om hvilken ungdomsbedrift som hadde det største verdiskapingspotensial gikk til Jobb under 18 UB fra Foss vgs i Oslo. De har rett og slett laget en arbeidsformidlingstjeneste for ungdom under 18 år. Forretningsidéen deres baserer seg på fakta fra det europeiske arbeidsmarkedet, som viser at nesten halvparten av ungdommer mellom 16 og 25 år sliter med å få jobb. Hør selv hva daglig leder Yael A. Regev, økonomiansvarlig Mona Electra Nilsen Hæstad, sekretær og driftsansvarlig Karolina Kvilhaug, markedssjef Ingrid Haug og ansvarlig for sosiale medier Edda Thorsrud forteller om bedriften:

Jobb under 18 UB, Oslo 

Som enhver arbeidsformidlingsbedrift har også denne to målgrupper: For det første må de etablere kontakt med ungdom under 18 år som har lyst til å jobbe og som skjønner hvilke forpliktelser det er knyttet til dette. I forretningsplanen til Jobb under 18 UB heter det: "Markedet blant ungdom er veldig stort fordi mange har lyst på en jobb. Det er også lett å komme inn på dette markedet fordi vi selv er ungdommer og kjenner mange. Vi vet hvordan de tenker og hvordan vi skal gjøre oss attraktive for dem." For det andre må de etablere kontakt med bedrifter og privatpersoner som kan tenke seg å ansette ungdom under 18 år. I forretningsplanen heter det videre: "Når det gjelder å finne jobber, er det nok lettere å komme inn i markedet blant privatpersoner. De vil nok ha noen under 18 år siden de ikke tar så mye betalt som de over 18 år. Når vi da har fått noen jobber blant privatpersoner, kan det være lettere å skaffe jobber hos de store og små bedriftene fordi da har vi gode erfaringer å vise til."

For å etablere kontakt med aktuelle bedrifter har Jobb Jobb under 18Jobb under 18 UB, Oslo under 18 UB ringt og sendt e-post. De  har valgt å prissette sine tjenester til 900 kroner per måned for store bedrifter og 400 kroner per måned for mindre bedrifter. Privatpersoner må betale 100 kroner per oppdrag i tillegg til en timelønn til de ungdommene som engasjeres på 100 kroner. Private personer er gjort oppmerksom på tilbudet gjennom plakater i matbutikker osv. Det finnes konkurrenter innen dette markedet, og deres sterke side er at de er godt kjent. Jobb under 18 UB har derfor valgt å legge sine priser noe under de prisene konkurrentene ligger på.

Juryen skriver dette om Jobb under 18 UB: "Denne ungdomsbedriften har kommet opp med en spennende og nyskapende idé med stort potensial. I tillegg dekker tjenesten et sosialt behov ved å få ungdom under 18 år ut i arbeidslivet. Dette er en nettbasert tjeneste som har høy skalerbarhet, og det er avdekket et klart behov for tjenesten. Ledelsen viser stort pågangsmot og entusiasme, og har planer om å fortsette driften utover neste skoleår. De har også knyttet til seg gode mentorer og relevant ekspertise. Vi tror likevel det kreves noe mer arbeid med den tekniske løsningen og forretningsplanen."

Wipe Off UB

På tredjeplass i konkurransen om å være ungdomsbedrift med størst verdiskapingspotensial kom WipeOff UB fra Nøtterøy vgs. Deres visjon lød slik: "WipeOff skal skape et produkt som dekker behovet for rent arbeidstøy og renslighet på fingrene under arbeid. Vi vil i første omgang satse på en utbredelse av produktet på det norske markedet. På lengre sikt å bli en ledende og lønnsom produsent av vårt produkt i Skandinavia." Forretningsidéen ble formulert slik: "WipeOff UB skal løse renslighetsproblemet for dagens håndverkere ved å produsere og selge et unikt produkt til gunstig pris. En enkel og praktisk klut som festes til arbeidsbuksa med borrelås skal holde arbeidstøyet rent over tid og rene hender under arbeid."

Den idéen elevene fra Nøtterøy vgs fikk var altså å produsere og markedsføre et tøystykke som lett kunne festes på håndverkeres arbeidsbukse, og som de kan tørke hendene av på uten at arbeidstøyet blir skittent. Når tøystykket er skittent, kan det tas av og kastes, og et nytt rent tøystykke festes på i stedet. Kluten elevene har valgt å satse på består av cellulose, polyester og kjemikalier. Den loer ikke og har god kvalitet. Stoffet kjøpes inn fra Tork. Tekstillimet de benytter har de funnet på nettsiden DsCrossStichOnline. Borrelås er kjøpt hos Clas Ohlson og emballasjeposer er kjøpt fra Toppits. Her lar vi produktansvarlig Gøril Elise Hoff Olsen, salgssjef Fabian Andersen, økonomisjef Kaja Hersve Berg-Johansen, styreleder og daglig leder Mats Kristoffersen og markeds- og salgssjef Enya-Maria Sanness Helgesen presentere produktet:

Wipe off UB, Nøtterøy 

Til å begynne med vil WipeOff UB produsere 50 produktpakker. I hver pakke vil det ligge tre kluter, lim og borrelås. Senere kan man få kjøpt refill-pakker. En produktkalkyle WipeOff UB har utarbeidet viser en varekostnad per enhet på 20 kroner fordelt slik: Klut, 5 kroner, lim, 3 kroner, borrelås, 3 kroner, trykk, 5 kroner og emballasje 4 kroner. Basert på markedsundersøkelser har de kommet fram til en pris på 99 kroner per pakke. Ved direktesalg vil de dermed sitte igjen med en bruttofortjeneste på 79 kroner per pakke. Ved salg gjennom forhandlere regner WipeOff UB med å selge pakka for 70 kroner, og vil sitte igjen med en bruttofortjeneste på 50 kroner per pakke.

Juryen begrunnet tredjeprisen slik: "Denne ungdomsbedriften har utviklet et nyskapende produkt som også er praktisk og har en klar nytteverdi. Produktet er enkelt å produsere og dekker et identifisert behov. Det er også inngått avtaler med gode samarbeidspartnere. Produksjon i større skala kan se vanskelig ut med eksisterende metode, og vi anbefaler at bedriften identifiserer egnede produsenter."