Fagstoff

Hvordan utvikle konkurransekraft?

Publisert: 01.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Midnattsol

Reiselivet må basere  produktene sine på de ønskene og behovene kundene har. Når vi har gode produkter, kan vi utvikle konkurransekraft med ulike metoder. De vanligste er merkevarebygging, profilering og markedsføring.

Merkevaren Norge – sunn, ren, naturlig, forfriskende …Merkevaren Norge – sunn, ren, naturlig, forfriskende …
Fotograf: Espen Bratlie
 

 

Oppgave:
Hvordan utvikle konkurransekraft?

Fase 1: Del klassen i tre grupper à 3–5 elever.

Hver gruppe skal beskrive hvordan Norge kan styrke sin konkurransekraft som turistmål, henholdsvis ved

 • merkevarebygging
 • profilering
 • markedsføring

Fase 2: Hver gruppe deler sine funn med klassen.

Fase 3: Klassen diskuterer hvordan Norge best kan styrke sin internasjonale konkurransekraft.

 

Bilde av rosa traktor fra Moods of NorwayMoods of Norway – et eksempel på vellykket profilering av moteprodukter. Moods of Norway har også bidratt til å gjøre både hjembygda Stryn og Norge kjent som turistmål.
Fotograf: Bård Løken
 

 

Markedsføring (marketing) defineres slik av American Marketing Association:

«Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.»

Lenke:

Definition of Marketing 

 

 

Du kan lese mer om markedsføring her:

Markedsføring 

Markedsstrategi 

Markedsmiks 

Mange veier til Norge …

Konkurransekraften til norsk reiseliv kan utvikles på mange måter. De viktigste metodene er

 • merkevarebygging
 • profilering
 • markedsføring

En kort historie om markedsføring …  

Merkevaren Norge

En god merkevare kjennetegnes ved at produktet stemmer overens med de forventningene forbrukerne har til produktet. Merkevaren Norge lykkes når det vi leverer, stemmer overens med turistenes forventninger til Norge som reisemål. Merkevaren Norge skaper forventninger om hvordan vi skal framstå som ferieland. Norge skal først og fremst bli oppfattet som landet med ren, forfriskende og autentisk natur.

I årene som kommer, skal Norge spille på å være

 • ekte: naturlig, autentisk, genuin, ærlig, ujålete
 • vennlig: imøtekommende, gjestfri, empatisk, hjelpsom, sympatisk
 • nyskapende: kreativ, spennende, overraskende, moderne, framtidsrettet

For de prioriterte målgruppene skal norske reisemål først og fremst dekke behovene for opplevelser i ren og vakker natur, lokal kultur og levemåte og aktiv bruk av naturen.

Ideen er at en ferie i Norge skal tilfredsstille gjestens behov for harmoni og ny energi.

Profilering

Norge har et svakt omdømme heller enn et dårlig omdømme. Problemet er at nesten ingen vet om oss.

Staten bruker store summer i utlandet på å profilere Norge som turistmål. Ved å øke kjennskapen til og kunnskapen om Norge ønsker en å oppnå at utenlandske turister får et positivt inntrykk og velger Norge som reisemål.

Innovasjon Norge gjennomfører årlig en vurdering av den internasjonale profileringen av Norge som reisemål. Virker den etter hensikten? Har Norge blitt mer kjent internasjonalt?

I vurderingsgrunnlaget inngår

 • makroøkonomiske betraktninger (BNP, valutakurs, prognoser for økonomisk vekst)
 • tilgjengelighet til Norge (fly, ferje)
 • kjennskap til Norge som reisemål
 • størrelsen på markedet i dag (gjestedøgn)
 • forventet vekst i utgående trafikk
 • internettpenetrasjon
 • hvor villig reiselivsnæringen er til å investere i markedet (delta i markedsaktiviteter)

Markedsføring

Markedsføring er en betegnelse på aktiviteter for å planlegge og gjennomføre markedsundersøkelser, utvikle og påvirke markedet og distribuere produkter.

Markedsføring handler om å forstå kundenes ønsker og behov for så å tilby produkter som dekker behovene. Utvalget av målgrupper (segmentering) er avhengig av

 • hvem produktene eller tjenestene er innrettet mot og kan passe for
 • målgruppens størrelse og markedspotensial
 • graden av eksisterende konkurranse om å dekke målgruppens behov
 • bedriftens evne til å tilpasse distribusjon og kommunikasjon til gruppen man satser på

Det er bred enighet om at markedsføring er viktig, men det er uenighet om hvordan vi bør fordele satsingen mellom merkevarebygging, profilering og markedsføring. Noen mener at vi trenger mindre omdømmebygging og merkevarestrategi og mer markedsføring og salg. Andre mener at reiselivet må satse mer på å betjene kundene.

Ekstremsportveko på VossTrialsyklist på Ekstremsportveko på Voss – et arrangement som trekker til seg utøvere fra mange land, og ikke minst tilskuere. Ekstremsportveko har nådd fram til målgruppene!
Fotograf: Paul Sigve Amundsen
  

Lenker: 
Visit Voss  

Ekstremsportveko