Fagstoff

Hva menes med konkurransefortrinn?

Publisert: 01.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Midnattsol

Internasjonalt er det stor konkurranse om å trekke til seg turister. Norge konkurrerer med land og områder som kan tilby severdigheter og attraksjoner til en lav pris. Når vi skal utvikle og markedsføre reiselivstilbud, må vi vite hvilket marked vi ønsker å betjene, og hvilke konkurrenter vi må regne med.

Mange land kan tilby fristende reisemål til lave priser.Mange land kan tilby fristende reisemål til lave priser.
Opphavsmann: Jan Ovind
 

 

Oppgave:
Konkurransefortrinn

 • Drøft hva dere forstår med konkurransefortrinn generelt og i reiselivet spesielt.

Hjelpespørsmål:

 • Er det viktig å være unik, best, størst og så videre, eller holder det å være god?

 

Unik kommer fra latin og betyr eneste. I dagligtale tenker vi på noe som er enestående.

 

Turister ved Flydalsjuvet i Geiranger. Norske fjorder står høyt på lista for mange utenlandske turister.Turister ved Flydalsjuvet i Geiranger. Norske fjorder står høyt på lista for mange utenlandske turister.
Fotograf: Bård Løken
 

 

Oppgave:
Kan Norge vinne kappløpet om turister?

Drøft og gi eksempler:

 • Hvordan kan Norge virke forlokkende på tyskere, kinesere, japanere, russere, briter og amerikanere?
 • Hvilke nasjonale konkurransefortrinn har norsk reiseliv i internasjonale markeder?
 • Trenger et reisemål unike kvaliteter for å trekke til seg turister? 

Konkurransefortrinn

Begrepet konkurransefortrinn er satt sammen av konkurranse (tevling, kappestrid) og fortrinn (god egenskap, fordel). Begrepet konkurranse kjenner vi fra idretten. Å ha et konkurransefortrinn her kan for eksempel bety å ha bedre kompetanse enn konkurrentene om utstyr og treningsmetoder.

I økonomien er konkurransefortrinn effekten av å besitte og utnytte ressurser eller kompetanse som gir fordeler i konkurranse med andre. 

Et land har et konkurransefortrinn når varer og tjenester er billigere enn i andre land.

Det handler om å ha tilgang til ressurser – penger, arbeidskraft, naturressurser – og å ha kunnskaper til å utnytte ressursene.

Unike fortrinn?

Innovasjon Norge har utarbeidet Hvitebok for reiselivsutvikling. Her anbefales det å beskrive unike attraksjoner ved et reisemål, se side 36 i hviteboka.

Internasjonalt har vi mange konkurrenter. Her kan du lese om de 100 største turistattraksjonene, ifølge amerikaneren Howard Hillman. Norske fjorder kommer på 32.-plass.

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer. I regjeringens strategi for reiselivet hevdes det at Norge har gode muligheter for å ta sin del av den internasjonale veksten.

Kampen om turistene har økt dramatisk. I dag er det ikke uvanlig med nasjonale reklamekampanjer på internasjonale TV-kanaler.

Norsk reiseliv trenger flere besøkende. Vi må spørre:

 • Hvor mange enestående naturområder og byggverk finnes i Norge?
 • Må et reisemål ha enestående kvaliteter for å trekke til seg turister?

Markeds- og kundeorientering

Folk er forskjellige og har ulike ønsker og behov. Når vi skal utvikle og markedsføre reiselivstilbud, må vi vite hvilket marked vi ønsker å betjene, og hvilke konkurrenter vi må regne med.

Vi må spørre:

 • Hvilke ønsker og behov har nåværende og framtidige kunder?
 • Hva tilbyr våre største konkurrenter?
 • Hvordan kan medarbeiderne våre utnytte informasjonen om kunder og konkurrenter i utvikling og leveranse?

Vi må altså kjenne kundene våre: Er de gamle eller unge, enslige eller barnefamilier? Er de interessert i natur eller kultur, sol eller badeliv? Ønsker de en stille og fredelig ferie eller fest og moro?

Vi kan oppnå konkurransefortrinn hvis produktene våre dekker kundenes ønsker og behov.

Kulturminister Hadia TajikKulturminister Hadja Tajik taler ved åpningen av Munch-året 2013. For mange kunstinteresserte turister er Edvard Munchs kunst et viktig mål for reisen til Norge.
Fotograf: Heiko Junge
 

Oppgave:
Markeds- og kundeorientering

 • Drøft hva det innebærer for norsk reiseliv å være markeds- og kundeorientert.
 • Hvor gode er norsk reiseliv på markeds- og kundeorientering?