Fagstoff

Tenke helhetlig

Publisert: 01.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Midnattsol

Norsk reiseliv må tilpasse seg turistenes ønsker. Internasjonale turister etterspør helhetlige opplevelser. Utvikling av helhetlige opplevelser forutsetter et tett samarbeid, både i det offentlige og mellom aktørene selv. Forsøk med helhetlige reiselivstilbud viser at det er mulig å skape flere helårige arbeidsplasser.

Hurtigruten – et helhetlig reiselivsprodukt med transport, overnatting, bespisning, natur- og kulturopplevelser.Hurtigruten – et helhetlig reiselivsprodukt med transport, overnatting, bespisning, natur- og kulturopplevelser.
Fotograf: Stein J. Bjørge
 

 

Oppgave:
Helhetlig turistopplevelse i nærmiljøet
ditt

Utgangspunkt: 

  • modell for et helhetlig bilde av reisemål (se Hvitebok for reisemålsutvikling)
  • reiselivstilbudet i ditt nærmiljø (distrikt, region)

Oppgave:

  • Registrer hva som finnes av reiselivstilbud i nærmiljøet ditt.
  • Drøft hva som er bra, og hva som kan gjøres for å gjøre det helhetlige tilbudet bedre.

 

 

TryvannAlpinanlegg er sesongbetonte.
Fotograf: Morten Uglum
 

 

BergensbanenFinse på Bergensbanen er med i forsøket med helhetlige pakketilbud.
Fotograf: Espen Bratlie
 

Helhetlig opplevelse

Turistene etterspør helhetlige opplevelser. Kravene til et mer helhetlig produkt er størst i de internasjonale markedene. Mangel på samordning blir derfor tydelig overfor internasjonale besøkende.

Allerede i 2007 slo regjeringen fast at vi må kunne tilby helhetlige opplevelser for at Norge skal bli valgt som reisemål. Dette forutsetter et tett samarbeid, både i det offentlige og mellom aktørene selv.

Innovasjon Norge har utarbeidet en modell for markedsorientert og helhetlig utvikling av reisemål. Modellen finner du på side 18 i Hvitebok for reisemålsutvikling. 

Et helhetlig reiselivstilbud inkluderer aktiviteter, severdigheter, overnatting, bespisning og transport. De reisende skal oppleve at de ulike elementene sammen framstår som mer attraktive enn de gjør hver for seg.

Forsøk med helhetlige pakketilbud

Mange reiselivstilbud er sesongbetonte og har få helårige arbeidsplasser.

Forsøk med helhetlige reiselivstilbud viser at det er mulig å skape flere helårige arbeidsplasser. Myndighetene har støttet forsøk som tar sikte på samarbeid om utvikling og markedsføring:

  1. Før turistene kommer: gjøre det enklere for potensielle besøkende å velge Norge.
  2. Når de kommer: gjøre det enklere å ta seg fram (tilgjengelighet).
  3. Når de er her: sikre verdifulle opplevelser.

I regjeringens strategi «Destinasjon Norge», side 14–15, kan du lese om prosjektet «Helhetlig pakketilbud» – et forsøk som er gjennomført fire steder: Oslofjorden, Finnmark, Finse og Helgeland.

Formålet med forsøkene var å stimulere til samarbeid om å lage attraktive pakketilbud til turister. Det var også viktig at prosjektene egnet seg til å sette egen region på norgeskartet og Norge på verdenskartet.

Skal Norge vinne fram i en stadig sterkere internasjonal konkurranse om turistene, må vi kunne tilby attraktive totalopplevelser.

Oppgave:
Helhetlig pakketilbud

Bakgrunn:

  • pilotprosjektet «Helhetlig pakketilbud»
  • regjeringens strategi «Destinasjon Norge»

Spørsmål:

Hvordan kan reiselivet i ditt nærmiljø (distrikt, region) dra nytte av erfaringene fra pilotprosjektet «Helhetlig pakketilbud»?