Fagstoff

Koordinatsystemet

Publisert: 11.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017

 

Et koordinatsystem består av to rette linjer, også kalt akser, som står vinkelrett på hverandre i et plan (som for eksempel et ark).

Punkter i et koordinatsystem Det er vanlig å kalle de to linjene(aksene) for x - aksen og
y - aksen. Et annet vanlig navn på
x - aksen er førsteaksen.
y
- aksen kalles også for andreaksen.

Vi avsetter en tallinje langs hver av de to aksene. Skjæringspunktet mellom aksene kalles origo.

Hvert punkt i planet har sin egen adresse eller sine egne koordinater. Punktet B har for eksempel koordinatene (4,3). Førstekoordinaten, eller x - koordinaten, som her er 4, forteller hvor vi treffer x - aksen hvis vi trekker en linje fra punktet vinkelrett på denne aksen. Vi havner i x = 4.

Andrekoordinaten, eller y - koordinaten, som her er 3, forteller hvor vi treffer y - aksen hvis vi trekker en linje vinkelrett på denne aksen. Vi havner i y = 3.

Sjekk om det samme gjelder for de andre punktene som er markert.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Generelt