Fagstoff

Utfordringer for norsk reiseliv

Publisert: 01.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Midnattsol

Høyt kostnadsnivå er en utfordring i konkurransen om turister. Norge konkurrerer med land som er langt billigere enn oss. Det er en nasjonal oppgave å fange oppmerksomheten til internasjonale turister. Utfordringen berører både myndigheter og private – nasjonalt så vel som lokalt.

Turistbuss i Trollstigen. Fosser og fjorder er blant Norges viktige reisemål. Turistbuss i Trollstigen. Fosser og fjorder er blant Norges viktige reisemål.
Fotograf: Bård Løken
 

 

Destinasjon – reisemål, bestemmelsessted

 

Oppgave:
Nasjonale utfordringer

Drøft og gi eksempler:

 • Hvilke nasjonale utfordringer innenfor reiseliv står Norge overfor?
 • Hva kan etter din mening gjøres for å møte disse utfordringene?

 

Mange turister synes det er dyrt i Norge, og at priser på overnatting, mat, arrangementer og suvenirer er for høye.Mange turister synes det er dyrt i Norge, og at prisene på overnatting, mat, arrangementer og suvenirer er for høye. 

 

Rollespill:
Lokale utfordringer

Bakgrunn:
Samle mest mulig informasjon om hva din kommune og region gjør for å utvikle og markedsføre reiselivet i distriktet.

Oppgave:
Tenk deg at du får i oppdrag å gi lokale myndigheter råd om hva de bør satse på i framtida. Hva ville du be kommunen legge vekt på? Vær mest mulig konkret.

Samle Norge til ett rike

Norsk reiseliv er preget av to viktige forhold – en unik natur og et høyt kostnadsnivå. I konkurransen om turister er naturen en fordel og kostnadene en utfordring. Dette slås fast i regjeringens strategi for reiselivet – Destinasjon Norge.

Norge konkurrerer med land som er langt billigere enn oss, og som er flinke til å legge til rette transport, overnatting og servering for turistene. Både i offentlig og i privat sektor er det svært mange aktører som deltar i utvikling og drift av norsk reiseliv. For å lykkes med norsk reiseliv må alle stå sammen og trekke i samme retning.

Nasjonale utfordringer

Uansett hvilken strategi norsk reiseliv velger, er det en utfordring å fange oppmerksomheten til internasjonale turister. Dette er en nasjonal oppgave.

På nasjonalt nivå har reiselivet blant annet disse utfordringene:

 1. Sterk konkurranse: Norge er i sterk konkurranse med andre land om å tiltrekke seg turister.
 2. Lite kjent: Norge og norske attraksjoner er lite kjent i turistmarkedet.
 3. Dyrt som ferieland: Det norske kostnadsnivået er høyt, og den norske krona står høyt i kurs i forhold til andre lands valuta. Prisen på varer, tjenester og lønninger er høyere enn hos våre konkurrenter.
 4. Svak markedsorientering: Vi må utvikle helhetlige reiselivsprodukter basert på ønsker og behov i prioriterte markeder.
 5. Lite helhetstenkning: Offentlig innsats er splittet på flere departementer, staten, fylkeskommunene og kommunene som aktører.

Det er en utfordring å samordne ulike offentlige sektorer som berører norsk reiseliv.

Lokale utfordringer

Reiselivet i Norge er ujevnt fordelt. Mens byer og sentrumsnære områder klarer seg godt i konkurransen, sliter enkelte distrikter.

Kommunen har en viktig rolle i lokal tilrettelegging av reiselivet, med særlig ansvar for

 • infrastruktur som veier, vann og avløp, avfallshåndtering, stier og løyper, nasjonalparker og lokale attraksjoner
 • turistinformasjon og vertskapsfunksjon
 • markedsføring
 • planlegging og rammebetingelser

Norske kommuner vil svært gjerne satse på reiselivet, men det store engasjementet for reiselivsnæringen svekkes av for dårlig kunnskap om hva som skal til for å få en vellykket utvikling av reiselivsnæringen.

GårdsveiSetesdal er én av de ni regionene som er kartlagt i Mimirs rapport. Her fra Setesdalsmuseet i Valle.
Fotograf: Bård Løken
 

Rapporten Kommunenes rolle i reisemålsutvikling fra Mimir AS kartlegger kommunenes rolle i reisemålsutvikling gjennom en studie av ni utvalgte regioner: Innherred, Sør-Helgeland, Sunnfjord, Ryfylke, Hallingdal, Varanger, Setesdal, Lister og Nordfjord. Rapporten peker på utfordringer knyttet til kommunenes kompetanse mer enn til kommunenes engasjement.

Lenker:
http://www.mimir.no/ 
http://www.innovasjonnorge.no/Reiseliv/