Fagstoff

Hva er god kommunikasjon?

Publisert: 12.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Kommunikasjon med barn

Du har forhåpentlig nå fått et større innblikk i hva kultur og kommunikasjon er og innebærer. Det er på tide å stille spørsmålet: Hva er god kommunikasjon? Kan vi i det hele tatt svare på det? Vil det ikke være avhengig av kulturelle rammer?

Interkulturell og intrakulturell kommunikasjon. Illustrasjon.Hva er god kommunikasjon?   Klær og kommunikasjon. Foto.Hva er god kommunikasjon?   Alle smiler på samme språk. Foto.Hva er god kommunikasjon? 

Vi har stilt spørsmålet:

Hva er god kommunikasjon? 

 

Se på bildene. Synes du de sier noe om hva god kommunikasjon er?

Du har lært litt om kommunikasjonsmodeller og at det ikke må være for mange støyfaktorer hvis budskapet skal nå fram slik det var tenkt. Kommunikasjonsmodell. Foto.Kommunikasjonsmodell  

Du har lært at støyfaktorer ikke bare er støy i forstanden "lyd", men også kan være slike forhold som en dialekt eller et språk mottaker ikke forstår, en relasjon mellom sender og mottaker som ikke er god, eller kanskje forskjellige koder. Det kreves en viss symmetri. Øyvind Dahl forklarer her hva en symmetrisk relasjon innebærer:

symmetri

En symmetrisk relasjon innebærer at kontroll, makt og myndighet er jevnt fordelt mellom partene, slik at de danner likeverdige relasjoner. Ofte oppleves det slik i forholdet mellom gode venner eller kolleger som i ord og handling viser gjensidig respekt for hverandre. Symmetri forutsetter balanse i forholdet og at man opplever hverandre som jevnbyrdige.

skjul

 

Se på bildene igjen. Hvem synes du det ser ut som har en symmetrisk relasjon? Diskuter!

En arbeidsplass er en arena hvor folk med ulik kulturell bakgrunn, ulik status og ulike relasjoner møtes. Det er nødvendig å ha en god og effektiv kommunikasjon. Her ser du et eksempel på noen regler som ofte verserer på arbeidsmøter for å unngå de vanligste kildene til støy.10 viktige punkter for god kommunikasjon. Illustrasjon.Kommunikasjonsregler  

 *)Punkt 1: Vær en aktiv lytter.

Hva er det å være en aktiv lytter? Når man jobber med mennesker, slik som i helsearbeiderfaget, er det særdeles viktig at man lytter – ikke bare med ørene, men også med øynene og de andre sansene våre: Aktiv lytting og respekt for hverandre

 

Oppgaver

  1. Hva synes du om disse ti "budene" for god kommunikasjon? Øker de sjansen for at kommunikasjonssvikt unngås?
  2. Kan de også være regler som kan gjelde utenfor et møterom?
  3. Er reglene kulturavhengige, eller kan de ha allmenn gyldighet?
  4. KK1-elever skulle lage en plakat med ti regler om god kommunikasjon. Mange la vekt på øyekontakt og det å håndhilse. Hvilke begrensninger har slike "bud" hvis du tenker på det du har lært om kultur?
  5. Lag en plakat med ti regler som kan være til hjelp for å sikre en god kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.
  6. Les fagstoffartikkelen Aktiv lytting og respekt for hverandre og lag et rollespill der dere bruker aktive lytte-teknikker i en situasjon der folk med ulik kulturell bakgrunn møtes.