Fagstoff

Hvordan skaffe seg den nødvendige kunnskapen?

Publisert: 01.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Fisketorget i Bergen

Har du noen gang opplevd at butikkselgeren ikke vet nok om produktene til å hjelpe deg? Eller at du som kunde vet mer enn selgeren? Eller for å snu på det: Du er kanskje utplassert i faget yrkesfaglig fordypning? Har du noen gang kjent på at du burde ha visst mer om produktene, om bransjen, om kundene eller om hvordan du skal bli god i jobben din? For å kunne gi best mulig service er det avgjørende at du har gode kunnskaper om produktene, om bransjen og om forbrukerne.

Kunnskap kan skaffes fra internett.Vi kan skaffe oss kunnskap gjennom Internett.
Fotograf: Angelika Warmuth
 

 

Studenter i auditorium Vi kan skaffe oss kunnskap gjennom utdanning.
Fotograf: Paul Sigve Amundsen
 

 

Oppgave

Kan du komme på flere måter å skaffe produkt-, bransje- og forbrukerkunnskap på?

Punktene under viser hvordan vi som selgere kan skaffe oss den nødvendige kunnskapen.  

Produktkunnskap får vi:

 • ved å prøve/bruke produktet selv
 • fra kollegaer og kunder
 • fra informasjon på Internett, i brosjyrer og annet markedsmateriell
 • fra blogger og sosiale medier
 • fra produktark
 • fra kampanjeinformasjon
 • gjennom kurs fra leverandører og produsenter
 • på messer
 • gjennom konkurrentovervåking

Bransjekunnskap får vi:

 • gjennom erfaring
 • via kollegaer
 • via Internett, blogger og sosiale medier
 • gjennom skriftlig informasjon
 • gjennom bransjeforeningene
 • på bransjekurs om f.eks. lover og forskrifter, kundebehandling

Forbrukerkunnskap får vi:

 • på kurs eller via utdanning i forbrukeratferd
 • gjennom erfaring, prøving og feiling
 • fra kollegaer og kunder
 • ved å vise interesse for kundene, lagre og benytte kundedata