Fagstoff

Øst møter vest

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 24.08.2017

Minixperten. Logo.   

Innholdet på denne sida er hentet fra kurset MiniXperten som er en del av nettstedet DialektXperten.

 

Du kan åpne kurset ved å klikke på logoen. Da finner du mer stoff om norsk språk og et sett med interaktive oppgaver.

 

MiniXperten krever at nettleseren din kan vise innhold laget i Flash.

 

Det arabiske alfabetet. Tabell. Tegna i det arabiske alfabetet er helt forskjellige fra de bokstavene vi bruker når vi skriver norsk. I tillegg skrives arabisk fra høyre mot venstre. 

I Første Mosebok, kap. 11 finner vi ei mytisk fortelling om hvorfor det fins mange språk i verden:

 

Babels tårn  

 

Babels tårn av Gustave Doré. Illustrasjon.Babels tårn. Mytene i Det gamle testamentet er felles for både kristne, jøder og muslimer. 

Hanna Karim og Astrid Engan sammenlikner norsk og arabisk.   

Språk er forskjellige

Astrid er født og oppvokst i Norge. Hun har lært norsk, fransk og engelsk på skolen, og hun har gått ett år på skole i Frankrike. Hanna kommer fra Irak. Morsmålet hennes er arabisk. Hun og familien bodde noen år i Tyrkia før de kom til Norge. Hanna behersker derfor både norsk, tyrkisk og arabisk.

Forskjellige språklyder

De minste byggesteinene i språket er språklydene. De kan settes sammen til ord med ulik betydning. Arabisk og norsk har mange felles lyder, men noen lyder fins i bare ett av språka. For eksempel fins ikke den norske y-lyden i arabisk. 

Forskjellige språkregler

Norske ord er svært forskjellige fra arabiske ord siden norsk og arabisk tilhører ulike språkfamilier. Orda plasseres dessuten i ulik rekkefølge i norske og arabiske setninger. Både i arabisk og i norsk bøyer vi ord ved hjelp av endinger, men reglene for bøyning er forskjellige i de to språka.

Forskjellige skriftsystemer

I tillegg er det arabiske alfabetet helt ulikt det norske. Og som ikke det var nok: Arabisk skrives fra høyre mot venstre, ikke fra venstre mot høyre slik vi er vant til!

Språket er nøkkelen til verden rundt oss

Språkkunnskaper er viktige dersom mennesker skal kunne fungere side om side i et samfunn. De som bosetter seg i Norge, må lære norsk for å kunne bli en del av det norske samfunnet. De som allerede bor i Norge, må lære seg andre språk for å kunne kommunisere med mennesker i andre land.

I dette kapitlet kan du lære mer om hva som er typisk for det norske språket, og hvordan norsk skiller seg ut fra andre språk i verden.