Oppgave

Spørsmål til fjernsynsprogram

Publisert: 27.11.2013

Oppgave

Klipp fra fjernsynsprogram med spørsmål

 
Se klippet fra fjernsynsprogrammet Fordommer mot muslimske jenter fra NRK Skole og svar på spørsmålene:

 1. Hvilke syn på muslimske kvinner presenteres av et knippe ikke-muslimer i begynnelsen av klippet?
 2. Irem Øzalp sier at det til tider kan være tøft å være muslimsk kvinne i Norge. Hva begrunner hun denne påstanden med?
 3. Hvordan stiller Irems foreldre seg til valg av ektemann for dattera si?
 4. Hvem skaper, ifølge Irem, fordommer?
 5. Hva er imidlertid både muslimske og kristne ungdommer mest opptatt av?
 6. Hvilke fritidsinteresser har Irem?
 7. Hva sier hun er den eneste forskjellen mellom henne og venninnene hennes?
 8. Hva tenker hun om at foreldrene vil vite hvem hun er sammen med, og når hun kommer hjem, hvis hun er ute?
 9. Hvor er Irem født og oppvokst?
 10. Hvilken kultur føler hun selv at hun tilhører?
 11. Hvordan ser hun på det å passe inn i det norske samfunnet?
 12. Hvilken skole går hun på, og hva studerer hun?
 13. Hva tenker hun om den yngre og den eldre generasjonens ambisjoner?
 14. Hvorfor tegnes det, ifølge Irem, fortsatt et bilde i samfunnet av at ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn ikke er så godt utdanna?