Fagstoff

Argumenter og standpunkt i klima- og energidebatten

Publisert: 17.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Opphetet diskusjon

Det er noe som heter "å være enig med siste taler". Da lar man seg lett påvirke av det andre prøver å overbevise om. I en verden der man daglig overøses med informasjon og påvirkning, bør man lære seg til å analysere holdbarheten i argumentene som framføres, og deretter gjøre seg opp sin egen mening.

 

Oljebrønn på prærien i sørlige Alberta. Foto. Noen steder i verden kan olje enkelt pumpes rett opp av bakken. Dette er fra det sørlige Alberta i Canada.   

 

 

Argument og premiss

  • Hvilke argumenter bruker Haltbrekken og Killingland?
  • Er det mulig å vurdere kvaliteten på argumentene?
  • Hva er et premiss, og hvilke premisser legges fram av de to?

 

 

 

Oljeplattform på Youngstorget. Foto.Etter en partilederdebatt i 2009 bygget partiet Rødt en oljeplattform utenfor Arbeiderpartiets kontorer på Youngstorget.   

 

 

Standpunkt

  • Hva vil det si å ta et standpunkt?
  • Hva er det som gjør at noen tar ett standpunkt, og andre det motsatte?

 

 

 

John Arne Riise diskuterer med dommeren. Foto. Hva er forskjellene og likhetene mellom denne diskusjonen og en politisk debatt? 

 

Skal Norge la olje- og gassressurser bli liggende under havbunnen?

Internasjonalt foregår det en kamp om ressurser, og dette er ofte årsak til konflikter. Konkurransen om energiressursene er særlig hard, enten det er vannkraft, kull, gass, olje eller kjernekraft.

Fordi bruk av karbonbaserte energikilder er årsak til klimaendringer, har diskusjonen i de siste årene tatt en ny retning. Nå diskuterer landene seg imellom hvem som skal få lov til å bruke den begrensede mengden olje, kull og gass som det er klimamessig forsvarlig å forbrenne. Kampen står i stor grad mellom utviklingsland og industriland. U-land ønsker å øke sitt forbruk for å heve levestandarden, mens i-land bør redusere sitt forbruk betydelig, men har vansker med å klare det.

Kan Norge være både oljenasjon og klimaforkjemper? Se intervjuet med Lars Haltbrekken og Tore Killingland.

NRK-debatt om utbygging av Lofoten og Vesterålen

NRK hadde den 7. februar 2013 en debatt om utbygging av oljeressurser i Lofoten og Vesterålen. Fire av deltakerne kan representere argumentene som kom fram, men se programmet selv, og dann deg din egen mening om saken.

Deltakere i en episode av NRK-debatten. Kollasje. Noen av deltakerne i NRK-programmet Debatten 07.02.2013. 

Helga Pedersen fra AP forsvarte en skrittvis og kunnskapsbasert  tilnærming: "Det verktøyet vi har for å veie fakta, argumenter og ulike interesser opp mot hverandre, det er konsekvensutredning."

Audun Lysbakken fra SV er sterk motstander av utbygging og sa: "Det er mange fattige land som har olje og gass som de ønsker å utvinne. Hvis ikke det rike Norge skal ta ansvar og la noe av oljen bli liggende, hvem skal gjøre det da?"

Jonny Finstad, ordfører i Vestvågøy, uttalte: "Vi må ha en bærekraftig næring for framtida [...], og da tror jeg oljenæringa kan være en mulighet."

Silje Lundberg, leder i Natur og ungdom, ga dette som svar på om det er et ungdomsopprør: "Jo, det er det! Og jeg er lei av å bli skjøvet foran dere, [...] man skyver ungdommen foran seg, og sier at de vil ha det."

Relatert innhold

Til fordypning

Generelt