Fagstoff

Personlig essay

Publisert: 21.11.2013, Oppdatert: 03.07.2018

Et personlig essay er en saktekst der forfatteren tar leseren med på ei tankevandring gjennom et gitt tema. Essayisten bruker sine egne erfaringer og refleksjoner, og han er mer opptatt av å stille gode spørsmål enn av å presentere endelige svar.