Oppgave

Argumentasjonsknep

Publisert: 10.07.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Avslør lettvint eller tvilsom argumentasjon.

Portrett av forfatteren og samfunnsdebattanten Amal AdenDen norsk-somaliske forfatteren Amal Aden har blitt skjelt ut og truet etter at hun sto fram som homofil. Slik "argumentasjon" er fullstendig uakseptabel, men dessverre ikke uvanlig.

Les gjennom setningene nedenfor. Finn eksempler på

 

 • flertallsknepet (det flertallet gjør, er riktig)
 • bruk av autoriteter eller eksperter
 • utskjelling
 • fordommer
 • mistenkeliggjøring
 • tåkeprat
 • unødvendig vanskelig språk
 • generelle og uforpliktende formuleringer
Hent fram eksempelsetningene.

Eksempler

 1. Alle håndverkere er noen sleipinger. De kommer og går når det passer dem, og de tar seg altfor godt betalt.
 2. Over 90 % av kundene våre er fornøyde.
 3. Primærsatsinga må være adekvat for den impliserte infrastrukturen.
 4. Jeg er den eneste i gjengen som ikke får lov til å ha med øl på festen!
 5. Dagens ungdom er en gjeng arbeidsskye snyltere. De vil helst leve på foreldrene sine til de er 30 år og forventer at mor og far sørger for full service og oppvartning hjemme.
 6. Bedriften vil sette i verk strategiske tiltak for å optimalisere personalets yteevne.
 7. Alle oppegående mennesker i dette landet har jo for lengst skjønt at bileierne bare er melkekyr for staten!
 8. Skolen har som målsetting å skape et positivt læringsmiljø der alle elevene kan utvikle evnene sine.
 9. Jeg liker best å feriere i Danmark, for danskene er mye koseligere og mer avslappede enn svenskene.
 10. Alle vet jo at Marthe er medlem av Unge Høyre, så vi får ta den uttalelsen med ei klype salt ...
 11. Omfanget av tiltaket må stå i forhold til den sannsynliggjorte synergieffekten.
 12. Til og med statsministeren mener at vi må reformere dagens trygdeordninger.
skjul