Oppgave

Nærlesing av Sveve over vatna

Publisert: 04.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Introduksjon

vanndråpe.foto.   

Romanen Sveve over vatna av Ragnar Hovland er en roman som kan sies å ha fellestrekk med dannelsesromanen. I Sveve over vatna møter vi hovedpersonen like etter han har forlatt hjembygda. Romanen består av flere kortere historier som veves sammen til en helhet.

 

Tekstutdragene finner du under "Relater innhold" nederst på sida.

 

 

Nærlesing av kapittel 1

Les det første kapittelet av Sveve over vatna, Pennies from heaven, og svar på følgende spørsmål:

  1. Beskriv med egne ord hva som skjer i åpningsscenen hvor konteksten som handlinga i romanen er en del av, blir presentert.
  2. Hva tror du romanen kommer til å handle om ut fra det du leser i denne åpningsscenen?
  3. Hvorfor tror du kapittelet heter Pennies from heaven? Hva sier denne tittelen om hvilke forventninger hovedpersonen har til byen?
  4. Hva forteller utdraget som helhet om hovedpersonens syn på byen? Du kan for eksempel ta utgangspunkt i dialogen mellom bussjåføren og hovedpersonen og hovedpersonens refleksjoner omkring klær.
 

Nærlesing av kapittel 3 og 5

Les kapitlene Ein flokk kattar s. 14 og Bibelen s. 22.

  1. Hvilket inntrykk får du av oppveksten i bygda gjennom hvordan foreldrene til hovedpersonen blir presentert?
  2. Plukk ut setninger som du mener underbygger dette inntrykket og diskuter dette i klassen. Er de andre elevene enig med deg?

 

Nærlesing av kapittel 32

Les kapitlet Amacord s. 94

I kapittelet Amacord er studentlivet i full gang for hovedpersonen. Han møter jenter og får underlige venner, som Munk.

  1. Beskriv i stikkordsform endringene som har skjedd med hovedpersonene siden starten av romanen.
  2. I hvilken grad bekrefter dette at romanen er en dannelsesroman?
 

 

Relatert innhold

Faglig