Oppgave

Skriv en tale

Publisert: 04.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Den gylne hånda

Prinsippet blei først brukt av de gamle greske retorene (talerne), men det er like nyttig i dag.

 

"Den gylne hånda" vil si at du skal ha like mange momenter som det er fingrer på ei hånd.

 

Da disponerer du innholdet slik:

  • innledning
    (ett moment)
  • hoveddel
    (tre momenter)
  • avslutning
    (ett moment)

Oppgave

Skriv en tale

Gutt som snakker Bygda Vittula har trommet sammen til fest. Du går inn i rollen som ordfører og skal holde en kort tale der du trekker fram de beste sidene ved bygda di. Formålet med talen din er å skape begeistring og overbevise folk i bygda om at dere bor på en fantastisk plass!

 

Les utdraga fra Mikael Niemis roman Populærmusikk fra Vittula. Teksten finner du under "Relatert innhold" nederst på sida. Skriv talen og framfør den for klassen. Bruk prinsippet om "den gylne hånda" når du skriver talen din.

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for