Fagstoff

Modul 2: Kroneverdi, reallønn og nominell lønn

Publisert: 04.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Relatert innhold