Oppgave

Nærlesing av filmen Izzat

Publisert: 27.11.2013

Oppgave

Se filmklippet og svar på spørsmåla:

 
 1. Hva handler filmen Izzat om?
 2. Hva prøver regissør Ulrik Imitaz Rolfsen å stille spørsmål ved i filmen?
 3. Ungdommene i filmen Izzat har et ønske om å være noen som andre ser opp til og respekterer. Hvor viktig er det for deg "å være noen"? Begrunn svaret ditt.
 4. Hva var utfordringa for regissøren med hensyn til rollemodeller da han vokste opp på 1970- og -80-tallet?
 5. Hvilke rollemodeller hadde regissøren selv da han vokste opp?
 6. Regissøren ser seg selv som tokulturell. Hvilke to kulturer hører han til?
 7. Arbeidet med filmen førte til flere personlige endringer for regissøren. Hvilke?
 8. Hvilke utfordringer var knyttet til det å vokse opp som pakistaner i Norge?
 9. Hvilke problemer oppstår under integrering, ifølge regissøren?
 10. Samfunnet og familiene til gangsterne i Izzat er delvis skyld i at de ender opp som de gjør, mener regissøren. Hva begrunner han det med?
 11. Hva er regissørens målsetting når han lager historier?
 12. Hvordan beskriver han kulturforskjellene mellom den pakistanske landsbygda og Norge?
 13. Hvilke moderne, norske verdier mener regissøren er svært viktige?
 14. Hvordan mener han at hans egen, pakistanske kultur har ødelagt mange av hans slektninger?
 15. Regissøren sier at han har en fordel av å kunne sparke i begge retninger. Hva mener han med det?