Oppgave

Leik med argumentasjon

Publisert: 07.01.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Ammerud i Oslo i 1977  

Oppgave

Leik med argumentasjon.

  • Alle elevene i klassen formulerer en påstand om by eller om bygd og skriver den ned på en lapp.
  • Bytt lapp med en annen elev.
  • Ta utgangspunkt i påstanden du fikk av sidemannen og skriv et begrunnende avsnitt der du forklarer påstanden og utdyper den med eksempler.

Dersom du ikke er enig i påstanden du har fått tildelt, kan du bruke setningsstartere som «Noen mener at ...», «Man kan hevde at» eller «Med dette menes ofte at». På denne måten kan du også øve deg på å skrive om synspunkter som du ikke nødvendigvis står inne for selv, og bli bedre til å belyse flere sider av en sak.

 

Eksempel

Noen mener at det er bedre å bo i byen enn på bygda. Dette begrunnes ofte med at det er mer å finne på i byen. Byen har for eksempel mange kulturtilbud som kino, teater og konserter. Dessuten har byen mange kollektivtransporttilbud, og mange sentrale bygg som skoler, postkontor, banker, kafeer og butikker ligger i nærheten av hverandre.