Fagstoff

Pumping og kompresjon

Publisert: 12.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Sykkelpumpe

Nå skal vi se på ulike typer utstyr som brukes til å forflytte gasser og væsker. Om vi for eksempel ønsker å flytte en væske fra ett sted til et annet, går ikke dette helt av seg selv. I alle fall ikke om væsken befinner seg på et lavt punkt og skal flyttes opp til et høyereliggende punkt!

Industriell kompressor og røroppleggIndustriell kompressor og røroppleggOljepumpe i TexasOljepumpe i TexasPumper i et fjernvarmeverkPumper i et fjernvarmeverk 

Væsker og gasser transporteres vanligvis i rør. Utstyret vi bruker for å flytte dem, kalles pumper (for væsker) og kompressorer (for gasser). Prinsippene for pumper og kompressorer er ganske like, derfor konsentrerer vi oss bare om pumper her.

Det finnes i hovedsak to ulike typer pumper: fortrengningspumpe og sentrifugalpumpe.

 

Relatert innhold

Generelt