Oppgave

Fiksjonstekster

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave 1

Spørsmål til fagteksten

Elev leter i bokhylle  

 

  1. Skjønnlitteratur handler stort sett om ting som er oppdiktet. Hvorfor oppfatter ikke vi som lesere innholdet som løgn?
  2. Kan du nevne noen grunner til å lese skjønnlitteratur?
  3. Skjønnlitteratur deles tradisjonelt inn i tre hovedgrupper. Hva heter disse tre hovedgruppene, og hvilket grunnlag bygger inndelinga på?

 

 

Oppgave 2

Intervju med Gro Dahle

 

 

Se intervjuet med Gro Dahle og jobb deretter med spørsmåla:

 

  1. Hvorfor har skriving vært viktig for Gro Dahle?
  2. Hva foretrekker du selv – vil du helst uttrykke deg muntlig eller skriftlig? Vet du hvorfor det er slik?
  3. Gro Dahle lister opp en rekke ting vi kan bruke skjønnlitteratur til. Nevn to-tre av dem.
  4. Hva tar Gro Dahle særlig hensyn til når hun skriver for barn? Og hvordan forbereder hun seg til skrivinga?
  5. Gro Dahle mener at kreativ skriving i skolen er viktig. Hvordan begrunner hun dette?
 
Relatert innhold

Aktuelt stoff