Fagstoff

Eierskap og marked

Publisert: 30.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Ut i verden MIK-logo  

Huskelappen

Det finnes to former for medieeierskap:

 • offentlig eierskap
 • privat eierskap

Det er store endringer på gang i den internasjonale medieindustrien.


Digitalisering fører til at færre eier mer.

 

Distribusjon på nye plattformer utvider markedet til å omfatte hele verden.

 

Mediebedriftene vokser og samarbeider i tette nettverk.

 

 

Begreper

Begrepet vertikal integrasjon brukes om en eier som eier flere ledd i produksjonskjeden, for eksempel både bedrifter som produserer innhold, og bedrifter som distribuerer innhold.

 

 

Ressurser

Rupert Murdochs medieimperiumMurdochs medieimperium. Klikk på bildet for å se større versjon. 

 

Slik styrer Murdoch mediebransjen 

 

 

Filmplakat narniaDet amerikanske Disney-konsernet har erobret en hel verden med sine underholdningsprodukter.

 

 

De store selskapene etablerer nettverk både globalt og regionalt.

 

Visuell oversikt over verdensomspennende

mediekonglomerater. 

 

Visuell oversikt over medienettverk.

 

Nettverk  

signaler mellom bygninger 

Eierformer og eierkonsentrasjon

I internasjonal medieøkonomi er det to dominante eierformer:

 • statlig eierskap
 • konsentrert privat eierskap, eid i stor grad av private familier.

I USA, Storbritannia og Japan er det den private medieindustrien som dominerer. I Russland og Kina er offentlig eierskap vanlig.

Eierkonsentrasjon er ikke noe nytt. I USA dominerte ABC, CBS og NBC både radio- og TV-nettverkene på 1980-tallet. Og tidlig på 1900-tallet utgjorde de tre store nyhetsbyråene Reuters (Storbritannia), Havas (Frankrike) og Wolff (Tyskland) et stort nyhetskartell.

Det nye er at digitaliseringen har satt fart i utviklingen. I 1987 dominerte 29 mediebedrifter den amerikanske medieøkonomien. I 2004 er antallet redusert til fem. Den samme utviklingen ser vi over hele verden.

De syv store

Innen internasjonal medieøkonomi snakkes det ofte om «de syv store». Det er medieselskapene Time Warner, Disney, News Corp., Bertelsmann, NBC Universal, Viacom og CBS.

Forskerne har studert disse store selskapene og funnet følgende innbyrdes utviklingstrekk:

 • Eierskapet er konsentrert.
 • Medieselskapene er i stand til å levere et mangfold av produkter over én plattform og ett produkt over mange ulike plattformer samtidig.
 • Denne flyten av produkter på tvers av plattformer gjør det enklere for selskapene å tilpasse seg et segmentert publikum.
 • Det igjen fører til etablering av internasjonale medienettverk som gjør at de oppnår optimale driftsfordeler i et stadig skiftende mediemiljø.

Nye plattformer utvider markedet

De store medieselskapene eier ikke bare mer, men de produserer også stadig mer innhold som blir levert på et økende antall plattformer som de også har eierinteresser i.

News Corporation er et godt eksempel. De eier 47 TV-stasjoner i USA, det sosiale mediet Myspace, har interesser i satellittselskaper i fem verdensdeler, kontrollerer filmselskapet 20th Century Fox Studios og eier flere regionale TV-selskaper.

På samme måte inngår internettselskaper partnerskap med andre medieselskaper, blant annet investeres det nå mye i video- og lydfunksjonalitet.

Segmentering og tilpasning

Nye publiseringsplattformer utvider markedet for salg av innhold og reklame. Mediemarkedet er i dag langt på vei et globalt marked. Men når forbrukerne kan velge mellom 1000 TV-kanaler, blir mediekonsumet splittet opp (segmentert). I 1995 var det 225 TV-programmer som oppnådde over 15 millioner seere. I 2005 var det ingen.

Verdensomspennende nettverk

Det er store endringer på gang i den internasjonale medieindustrien. Digitaliseringen av alle former for kommunikasjon fører til at mobil, media og Internett smelter sammen. Overgangen fra fysisk til digital distribusjon og konsum gjør det mulig å redusere kostnadene og øke inntektene. Men da må medieselskapene utnytte fordelene ved stordrift. Derfor etablerer de store selskapene medienettverk både globalt og regionalt. Et eksempel er tyske Vox Televison. Her eier News Corporation 49,5 %, franske Canal Plus 24,9 % og tyske Bertelsmann 24,9 %. 

Mange av de store medieselskapene har de samme aksjeeierne, de eier deler av hverandre, og de har samarbeidende styreselskaper. Samtidig er de tett knyttet til andre nettverk innen finans, teknologi, kultur og politikk. De fleste av de store internasjonale selskapene har hovedkvarter i USA. I 2007 var ett av fem selskaper på Financial Times' liste over de største selskapene knyttet til media, telekommunikasjon og Internett.

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Generelt