Fagstoff

Hva er IKT?

Publisert: 26.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Pc - utstyr

Har du noen gang tenkt på hvordan det ville vært hvis du ikke hadde mobiltelefon, eller ikke hadde din egen datamaskin? Telefoner, datamaskiner, lesebrett, e-post, bluetooth-teknologi, Skype, Facebook, Twitter – ja, alle de interaktive mulighetene du har for å kommunisere med venner, kjente og kollegaer, fantes ikke for bare noen få år siden.

Lenke:

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

 

Gammel mobiltelefonFor 25 år siden var mobiltelefonene knapt «mobile».  

Telafax.Telefaks.  

Twitter.Twitter.  

 

 

Personer med pcOfte er det nødvendig å besøke kunden.  


For 25 år siden så mobiltelefonene ut som monstre, de var så store at de knapt var «mobile», og du skulle ha trent mye styrke for å kunne bære en med deg.

I dag er det en selvfølge at vi er «online» til enhver tid, vi kommuniserer hele tida på jobb og privat. Dette har selvfølgelig en del ulemper knyttet til seg, for eksempel stress, men vår effektivitet i kommunikasjon er mye høyere i dag enn den var før. Vi kan nå en hel målgruppe med et tastetrykk på Facebook og Twitter, og vi kan ta imot beskjeder fra kunder og leverandører hele tida.

IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Begrepet omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. IKT er også ofte omtalt som IT – informasjonsteknologi.

Tradisjonelt har dette betydd telefon, telefaks (det vil si tekst/bilde over telefonlinje), telex (tekst over telefonlinje), datamaskiner, lysbildeprojektorer (overhead) osv. Selv om det meste av dette kan brukes i dag, har teknologien utviklet seg, og vi går i retning av mer og mer interaktivitet, altså kommunikasjon i «nåtid».

Med Internett har vi også tilgang på uendelig mye informasjon for å presentere og vise fram, også det gjort ved et tastetrykk, som her:

 

Lenker:

Information Technology Industri 

Digitale salgs- og presentasjonsverktøy 

 

Når du selger

Første steg i en salgsprosess er å ta kontakt med kunden. Hvis du bruker IKT, har du disse alternativene:

  • telefon
  • e-post
  • Internett (sosiale nettverk, hjemmesider, salgs- og ordresystemer osv.)

I tillegg er det en selvfølge at du, når det er nødvendig, kontakter kunden direkte ved å besøke vedkommende slik at du kan vise fram varer og gjøre et salgsarbeid. Også her vil du ha nytte av IKT, for eksempel kan du med hjelp av en pc vise fram varer, bruke nyttige lenker og bestille via bestillingssystemer og så videre.

Hvorvidt du bruker det ene eller den andre formen for IKT, og hvorvidt du kontakter kunden direkte med besøk, beror på hva slags kjøp det er snakk om, eller sett fra selgerens side: Hva slags salgssituasjon står du overfor? Er du i ferd med å foreta

  • et nytt salg, kan du lese mer om det her
  • et gjensalg, kan du lese mer om det her.
  • en oppfølging av kunden, kan du lese mer om det her.
Relatert innhold

Aktuelt stoff for