Fagstoff

Kritisk punkt i fasediagrammet

Publisert: 05.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Eksempel på fasediagram

Om du følger faselinja for væske og gass, ser du at linja stopper i et punkt. For vann er dette punktet 218 atm og 374 °C. Dette punktet kalles for «kritisk punkt». Men hva skjer om trykket og temperaturen blir enda høyere? Er det ikke gass eller væske lenger, da?

 

Svaret er at stoffet er litt begge deler. Det er både gass og væske på en gang, og det finnes ikke noen tydelig faseovergang. Vi sier at stoffet er i en superkritisk tilstand.

Det kritiske punktet er det trykket og temperaturen hvor fasegrensen mellom gass og væske opphører å eksistere.

Nedenfor ser du et fasediagram for CO2. Det kritiske punktet for CO2 er ved 73 atm (74 bar) og 31°C (304 K). Om trykket og temperaturen er høyere enn dette, sier vi at CO2 er i superkritisk tilstand.

Fasediagram CO2Fasediagram CO2  

Relatert innhold

Generelt