Oppgave

Sjanger: Kan du fagbegrepene?

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Presenter det viktigste fagstoffet fra kapitlet.

Arbeid sammen i grupper. I bildekarusellen nedenfor finner dere ti bilder med tilhørende stikkord fra sjangerkapitlet. Oppdraget deres består i å presentere det viktigste fra sjangerkapitlet for klassen. For hvert bilde skal dere

  • gi mer detaljert informasjon om emnet som står nevnt
  • trekke inn bildet som eksempel på det dere snakker om, og gjerne bruke andre eksempler i tillegg 
Dere skal ikke bruke manus under framføringa.

 

Hva er en sjanger? (kollasje)

Hva er en sjanger?

Fra telegram til MMS (kollasje)

Sjangrer endrer seg

Reklame for melkesjokolade på husvegg

Sjangerblanding

Tatovert mann som hekler

Sjangerbrudd

Personer med forskjellige elektroniske medier

Sjanger eller medium?

Saktekster

Saktekster

Kvinne leser skummel bok

Fiksjonstekster

Bøker i bokhandel

Fire sjekkpunkter for sjanger

Kjærlighetserklæring

"Jeg" i teksten

Viktig å vite om sjanger (tankekart)

Viktig å vite om sjanger