Fagstoff

Fasediagrammer

Publisert: 05.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Snøsmelting i fjellet

Hva er det som avgjør om vann skal være i fast form, flytende eller gass? At det har noe med temperaturen å gjøre, er i alle fall helt sikkert. Det er jo derfor vi har snø og is om vinteren, men ikke om sommeren!

 

Hvilken fase et stoff er i, har like mye med trykk å gjøre som med temperatur. En vanlig benevnelse for trykk er «atmosfære». At trykk har innvirkning på stoffer, som snø og is, er ikke så lett å oppdage siden trykket i omgivelsene våre er om lag 1 atmosfære hele tiden. Om du hadde kunnet endre trykket ute, kunne du for eksempel fått oppleve at vann gikk over til vanndamp selv om temperaturen var langt unna 100 °C.

I figuren nedenfor ser du et fasediagram for vann. Trykket 1 atmosfære (1 atm) er som sagt det trykket du er kjent med fra omgivelsene dine, og dette er merket med en horisontal, stiplet linje i diagrammet. Om du følger denne linja fra venstre mot høyre, ser du at vann er i fast fase når temperaturen er under 0 °C. Mellom 0 °C og 100 °C er vann i væskefase, og når temperaturen er over 100 °C, er vann en gass.

Fasediagram for vannFasediagram for vann

Et fasediagram er en graf som viser likevektsforhold mellom de ulike fasene som et stoff kan være i. Ofte brukes trykk og temperatur som akser i diagrammet.

Oppgaver

Fagstoff

Relatert innhold