Fagstoff

Ekstern, intern og interaktiv markedsføring

Publisert: 26.06.2013, Oppdatert: 12.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Neonlys

Når vi sier ordet markedsføring, tenker mange av oss på reklame, men markedsføring er så mye mer enn det. Det skal vi si litt mer om her.

Reklameplakat med Cindy Crawford

Når vi sier ordet markedsføring, tenker mange av oss på reklame, men markedsføring er så uendelig mye mer enn det. Det er riktig at reklame er en stor del av markedsføringen, og den mest synlige delen av markedsføring, men den faller inn under den delen av markedsføring vi kaller ekstern.

I tillegg til ekstern markedsføring har vi også intern og interaktiv markedsføring. Disse tre delene av markedsføringsbegrepet henger tett sammen, og det er viktig at du forstår hvorfor de henger sammen, når du skal drive med salg og kundekontakt.

MarkedsføringstrekantDe ulike delene av markedsføringen.