Fagstoff

Salgsprosessen

Publisert: 04.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mynter

Dersom vi skal oppnå å bli gode selgere, må vi forstå hvordan et salg foregår, og yte vårt beste på hvert steg i prosessen. Vi må arbeide systematisk over tid og gjøre en god jobb hele tiden.

Ung mann som sitter bak en dataskjerm med hendene bak hodet og smilerÅ bli en god selger kan langt på vei læres.
Fotograf: Corbis
 

Den «fødte selger», som alltid selger mest, finnes nok, men det er ikke alle som har disse egenskapene medfødt. Da er det greit å vite at ferdighetene disse har, langt på vei kan læres!

Det er viktig at du planlegger salget ditt. Da bygger du ofte bedre relasjoner til kunden og selger antakeligvis mer!

Salgsprosessens fem steg

I ulike bøker er det ulike meninger om hvor mange steg salgsprosessen inneholder. Det viktigste er at du skjønner at den inneholder noen faser før vi selger, når vi selger, og etter at vi har solgt. Her har vi valgt å dele prosessen inn i fem steg:

Salgsprosessens fem steg.Salgsprosessens fem steg.
Opphavsmann: nyhetsgrafikk.no