Fagstoff

Sagn

Publisert: 11.12.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Lokalsagn og vandresagn

Et lokalsagn er knyttet til et bestemt sted, bestemte personer eller en bestemt hendelse.

 

Et vandresagn er ei fortelling som vi finner igjen i ulike kulturer og tidsepoker, men der handlinga knyttes til forskjellige personer og steder.

 

 

 Nøkken av Theodor Kittelsen. Maleri.Mange naturmytiske sagn handler om mennesker som blei tatt av nøkken, draugen eller av de underjordiske.   

 

 

Sagnet om Kråka fra Spangereid som ble dronning av Danmark er eksempel på et historisk sagn.

 

 

Svartedauden i menneskeskikkelse av Theodor Kittelsen. Tegning. Pesten kommer. Her har Theodor Kittelsen tegnet svartedauden som ei kjerring med rive. Hun sparte noen få liv. Verre var det dersom du møtte mannen med ljåen.  

Sagnet om de syv søste er et av mange sagn som handler om hvordan kjente nordnorske fjellformasjoner blei til.

Hva er et sagn?

Sagn er korte fortellinger som lever på folkemunne. De har som regel bare én episode, og de gir seg ut for å være sanne. Et sagn er ofte både tids- og stedsbestemt, og vi møter svært ofte navngitte mennesker i handlinga, folk som har levd i virkeligheten.

Sagnene er et slags ekko fra fortida, og de omfatter alt folk har funnet det verdt å merke seg.

Naturmytiske sagn

I de naturmytiske sagnene er hovedemnet det overnaturlige og uforklarlige. De forteller om alle slags overnaturlige vesener som vetter, underjordiske og mennesker som går igjen, om trolldom og om folk med overnaturlige evner.

Draugens kamp mot daudingene på Lurøy er et eksempel på et naturmytisk sagn.

Historiske sagn

Dette er sagn som handler om historiske personer og historiske hendelser. Dette betyr ikke at sagna er historiske i den forstand at de er sanne. Det er likevel interessen for den historiske personen, det historiske utgangspunktet eller den historiske tilknytninga som gjør at sagna lever videre.

Historiske sagn forteller om konger, kriger, opprør og dramatiske hendelser. Synsvinkelen er personlig og privat, ofte også lokal. En del av disse sagna skildrer hendelser fra nyere tid, men det fins også historiske sagn som går tilbake til middelalderen, for eksempel sagna om Olav den Hellige og om Svartedauden.

Sagnet om Jostedalsrypa er eksempel på et historisk sagn. Sagnet handler om hvordan pesten (svartedauden) utryddet alle menneskene i bygda Jostedalen i Sogn, med unntak av ei ung jente.

Opphavssagn

Opphavssagn er fortellinger som har som formål å forklare stedsnavn eller oppsiktsvekkende ting i naturen. De kan forklare spesielle naturfenomener, eller de kan gi fantasifulle forklaringer på opphavet til stedsnavnet.

Et eksempel er Langårdssund mellom Skåtøy og Langøy i Kragerøfjorden, der sagnet sier at et svært troll satte seg på den ene sida av ei øy og skjøv fra med beina slik at øya sprakk opp i dette smale sundet. Olavsundet i Ny Hellesund i Søgne skal ha oppstått da Hellig Olav seilte tvers gjennom fjellet med båten sin. Sagnet De syv søstre forklarer opphavet til flere av Nordlands mest kjente fjellformasjoner.

 

Oppgaver
Relatert innhold