Oppgave

Nærlesing av kåseriet Om oslofolk og vær

Publisert: 06.01.2014, Oppdatert: 05.03.2017

  

Om oslofolk og vær 

Oppgave

Les kåseriet Oslofolk og vær og svar på spørsmåla:

  1. Hva er hovedpåstanden til forfatteren?
  2. Forfatteren bruker blant annet virkemidlene kontrast, overdrivelse og ironi for å få fram poenget sitt. Pek på hvor i teksten disse virkemidlene brukes, og forklar hvilken effekt hvert av dem har.
  3. Hva er «Oslosjuka»? Hva slags bilde skapes av oslofolk, og hvordan skapes dette bildet?
  4. Ta stilling til påstanden: «Forfatteren av kåseriet er offer for samme 'sjuka' som oslofolk når han argumenterer som han gjør». Diskuter hva som kan være hensikten med et slikt litterært grep.