Oppgave: Forsøk

Enkel kommunikasjonsøvelse

Publisert: 15.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kommunikasjon logo  

Tid

20 minutter

 

Vanskegrad

lett

 

Ressurser

PC, penn og papir

 

Bytt gjerne roller, og gjenta samme øvelser med andre bilder som utgangspunkt.

Kommunikasjonsmål  

Avsender og mottaker

Del klassen inn i grupper på to elever. I hver gruppe får en elev rollen som avsender og den andre eleven rollen som mottaker. Elevene plasseres med ryggen mot hverandre. Avsenderen ser på dataskjermen, mottakeren har kun penn og papir.

 

Øvelse 1: Kommunikasjon uten tilbakemelding

Avsender åpner bildet nedenfor (bilde 1) og beskriver dette for mottakeren. Mottakeren tegner det bildet han får beskrevet slik han oppfatter det.

 

 

Øvelse 2: Kommunikasjon med tilbakemelding

Avsender beskriver igjen samme bilde (bilde 1), men mottakeren har nå mulighet til å stille spørsmål og få svar på disse fra avsender. Mottakeren tegner et nytt bilde basert på denne informasjonen.

 

 

Øvelse 3: Tegn med kjent betydning

Avsender åpner et nytt bilde (bilde 2) og beskriver dette for mottaker. Mottakeren tegner det bildet han får beskrevet slik han oppfatter det.

 

 

Sammenlign tegningene med de tre bildene.

  1. Hva skjedde med oppfattelsen av bilde 1 da mottaker fikk mulighet til toveiskommunikasjon?
  2. Sammenlign tegningen av bilde 1 og bilde 2.
    Hvorfor var det lettere for mottakeren å oppfatte beskrivelsen av det siste bildet?
Relatert innhold

Generelt