Fagstoff

Omkrets av plane figurer

Publisert: 07.05.2013
Flislegging med regulære mangekanter

Omkretsen til mangekanter finner vi ved å summere lengdene til sidekantene som avgrenser mangekanten. Hvis ikke alle lengdene er kjent, kan vi for eksempel bruke Pytagoras´ setning eller formlikhet for å finne de ukjente sidene.

Hvis en plan figur også inneholder en sirkel eller deler av en sirkel, så brukes formelen for omkretsen til en sirkel.

O=π·d

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Generelt

  • Areal (Interaktivt oppgavesett)