Fagstoff

Kart og arbeidstegninger

Publisert: 07.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Kart

Et kart er en forminsket, formlik avbildning av virkeligheten. Vi kan beregne avstander, i luftlinje, i terrenget på grunnlag av avstander på kartet.

Kart  og kompass Jotunheimen Kartet til høyre viser et parti fra Jotunheimen.

Kartet har målestokk 1:50 000.

Det betyr at 1 cm på kartet svarer til

1 cm·50 000=50 000 cm                =500 m                =0,5 km

i virkeligheten.

En avstand på 12 cm på kartet svarer da til
12·500 m=6 000 m=6 km i virkeligheten.

Motsatt vil 15 km i luftlinje i terrenget svare til
15 km50 000=15 30  0 000 cm5 0 000=30 cm på kartet.

 

Arbeidstegninger

En arbeidstegning er en formlik avbildning av for eksempel et hus.

Arbeidstegningen har en målestokk. Ved hjelp av de mål som er oppgitt på tegningen og målestokken, kan snekkeren beregne virkelige mål.

Hustegning med mål og målestokk  

Relatert innhold

Faglig