Fagstoff

Fiksjonstekster

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Dikt og forbannet løgn?

Bøker i bokhandel. Foto.  

Skjønnlitteratur

Uttrykket er lånt fra fransk, der "belles-lettres" er den vakre litteraturen, det vil si den litteraturen som har til formål å gi leseren en estetisk opplevelse.

Dersom sakprosaen handler om virkeligheten, hva handler da skjønnlitteraturen om? Forfatteren Harald Rosenløw Eeg har fortalt i et intervju at han skriver skjønnlitteratur fordi han ikke klarer å holde seg til sannheten. Han bare endre på historier og pynte på dem. Vil det si at han lyver, og at historiene hans derfor er uinteressante?

Slik er det selvsagt ikke. Vi vet nemlig på forhånd at vi skal oppfatte skjønnlitterære tekster som oppdiktet. Vi kan leve oss inn i personer og handlinger, samtidig som vi er klar over at de ikke finnes i det virkelige liv. Skjønnlitteraturen gir oss opplevelser og under-holdning, men også innsikt og kunnskap – bare på en annen måte enn sakprosaen.

En vei til forståelse og innsikt

Gro Dahle er forfatter og holder skrivekurs for både skoleelever, journalister og forfattere. I intervjuklippet nedenfor forteller hun blant annet hvordan vi kan dra nytte av "skjønnlitterære" skrive-teknikker når vi skriver selv. Det gjelder å tenke som en forfatter!

 

Tre hovedgrupper skjønnlitteratur

Fra gammelt av deler vi inn skjønnlitterære tekster i tre hoved-grupper: episke, lyriske og dramatiske tekster. Til den episke diktninga regner vi alle typer fortellinger. Den lyriske diktninga omfatter dikt av alle slag, både med og uten musikk. Og dramatisk diktning er all diktning som blir spilt på en scene slik at tilskuerne kan få oppleve handlinga "på direkten".

Gamle begreper

Lyrikk og musikk:

En kombinasjon som aldri går av moten!

Begrepene episk, lyrisk og dramatisk sier noe om hvordan tekstene opprinnelig ble framført: Et epos er ei lang heltefortelling i bunden form som ble formidlet muntlig av en forteller, diktet ble deklamert til lyremusikk, og dramaet ble spilt utendørs i store amfiteatre.

- som fortsatt er aktuelle!

Denne tradisjonelle inndelinga fungerer fremdeles godt, og mange skjønnlitterære tekster kan uten problemer plasseres innenfor ei av de tre hovedgruppene. Men i skriftlige fortellinger er fortelleren ikke noen virkelig person, han har flyttet inn i selve teksten og blitt en av personene i historia som fortelles. Mye lyrikk blir fortsatt sunget til musikk, men i tillegg finnes det mange dikt som bare skal leses. Og dramascenen finner vi i dag både i teatersalen, i radioen, på kino, på tv og på alle mulige andre skjermer – men fortsatt også utendørs.

Oppgaver

Aktuelt stoff for