Oppgave: Repetisjon

Kommunikasjon: Kan du fagbegrepene?

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kollasj som består av ni bilder som viser ulike former for kommunikasjon

  

 

Oppgave 1

Repetisjon av fagbegreper

I kapitlet om kommunikasjon har du fått presentert disse fagbegrepene:
 • kommunikasjon
 • språkfunksjon
 • informativ, ekspressiv, appellativ og sosial språkfunksjon
 • kommunikativ kompetanse
 • konvensjon
 • rolle 
 • overordna (dominerende), underordna og likeverdig rolle
 • kontekst
 • formell og uformell språksituasjon

Forklar fagbegrepene, og eksemplifiser dem ved hjelp av bildene i kollasjen over.

 

 

Oppgave 2

Hva slags "språk"?

Se på bildene i kollasjen en gang til. Hva slags tegn eller språk er det menneskene på bildene bruker for å kommunisere?

 

 

Oppgave 3

Språkfunksjoner

Ta utgangspunkt i illustrasjonen nedenfor og forklar språk-funksjonene.

Illustrasjon som viser de grunnleggende språkfunksjonene: informativ, appellativ og ekspressiv språkfunksjon