Fagstoff

Formering hos insekter

Publisert: 18.06.2013, Oppdatert: 01.08.2017
Paring hos marihøner

Insektene er en dyregruppe som er sterkt utbredt på jorda, og utgjør det store flertallet av organismer på planeten vår. Stor variasjon i arter gir også et utall av formeringsstrategier, den ene mer forunderlig enn den andre. Primitive insekter får unger som ligner foreldrene. Mer avanserte insekter, som sommerfuglene, gjennomgår en fullstendig forvandling i et puppestadium før de blir til voksne, kjønnsmodne individer.

Kollage av insekterInsekter – mangfoldet av arter er enormt. 

HonningbierSterile arbeidere i en bikube pleier larvene som ligger i celler. 

Parende spyfluerSpyfluer som parer seg. 

SteinsprettSteinspretten finner vi på svaberg og store steiner i fjæra. Paringen skjer på høsten, og hunnen legger egg som festes til underlaget. Eggene klekkes om våren. 

Larve av steinflueSteinfluelarvene lever kun i vann. Overgangen fra en nyklekket larve til en voksen, flyvedyktig steinflue skjer gradvis gjennom flere nymfestadier. 

Lestes viridesParingshjul hos vannymfer. 

Knelere hvor hunnen spiser opp hannen etter parring.Hos knelere er det ikke uvanlig at hunnen spiser opp hannen etter paring for å få mer næring til seg selv under eggleggingen. 

Ildgullvinger som parer seg.Ildgullvinger som parer seg.

Insekter – den største dyregruppa

Insektene tilhører rekken leddyr (Arthropoda) der de samles i klassen Insecta. Insektforskerne har beskrevet circa 1 000 000 arter, men man regner med at det finnes omkring 5 000 000 insektarter på jorda. Mangfoldet er enormt, og insektene utgjør omtrent 70 prosent av alle dyrearter.

Store tuer bygd av termitterTermitt-tue. Insektene lever i nesten alle miljøer unntatt havet. De viser et utall av tilpasninger til de forskjellige miljøene både når det gjelder form og farge, næringsopptak og ikke minst formering. Mange arter lever ikke mer enn noen uker eller måneder. Noen er parasitter og lever på eller i andre organismer i hele eller deler av livssyklusen sin. Andre arter, som bier, veps, humler, maur og termitter, er sosiale og lever i kompliserte samfunn.

Felles for alle insekter er at de er små. Alle insekter har også en tredelt kropp med hode, bryst og bakkropp. Et annet fellestrekk er at de har seks bein festet til brystet.

Formering hos insekter

Insektene viser svært stor variasjon i måten de formerer seg på. Vepsefluene angriper humler mens de flyr og legger eggene sine inni humlene. Larvene utvikler seg i vertsdyret og vil etter hvert forpuppe seg. ConopidaeVepsefluene etterligner veps. Hunnen (nederst) har en klo som den kan feste seg til humlas bakkropp med. Syttenårssikadene formerer seg bare hvert syttende år. Biene har høyt utviklede samfunn der sterile arbeidere fôrer larvene. Termittene bygger store tuer som virker som kjøleanlegg, og de formerer seg her. Slik kunne vi fortsatt. Insektenes ulike formeringsstrategier er nærmest uendelige mange.

Tre hovedgrupper basert på formering

Tar vi utgangspunkt i formeringen, kan vi skille insektene i tre hovedgrupper: ametabole, hemimetabole og holometabole insekter.

Ametabole insekter
Hos denne gruppa klekkes de befruktede insektene til små nymfer som er miniatyrer av de voksne. Nymfene Lepisma saccharina Sølvkre.vokser gjennom hele livet ved å skifte huden (kutikula) jevnlig. Det er de aller mest primitive insektene som er ametabole. Steinsprett og sølvkre er to eksempler.

Hemimetabole insekter
Hemimetabole insekter gjennomgår det vi kaller ufullstendig forvandling. Det befruktede egge klekkes til en nymfe. Nymfen er ulik de voksne individene, men skifter hud flere ganger og blir gradvis mer og mer lik et voksent, kjønnsmodent insekt. Saksedyr, steinfluer, termitter, knelere, gresshopper, vannymfer, øyenstikkere og bladlus er eksempler på hemimetabole insekter.

Bladlusformering Ufullstendig formering hos bladlus. A er en voksen, kjønnsmoden hunn, B er en voksen hann, C er en ung hunn, D er en hunn som legger egg og E viser at eggene skifter farge fra grønn til svart etter at de er lagt.

 

Holometabole insekter
Dette er insekter som har fullstendig forvandling (metamorfose). De befruktede eggene klekkes til en larve som er totalt forskjellig fra det voksne insektet i bygning, utseende og levesett. Larven bruker hele sitt liv til å spise og vokse. Når larven er ferdig utviklet, gjennomgår den en fullstendig forvandling i form av et puppestadium. Puppen kan da ikke flytte på seg. I puppestadiet brytes noen av kroppens organer ned, mens andre dannes. Puppen klekkes til et fullvoksent insekt (imago).

Livssyklusen til påfugløye, larve til puppe til imageLarve, puppe og imago hos dagpåfugløye.
Opphavsmann: Ragnhild Baglo

Flertallet av insektene tilhører denne gruppa. Insekter som nettvinger, biller, vepser og bier, lopper, fluer og sommerfugler er alle holometabole arter. Faktisk er to-tredeler av alle dyr på jorda holometabole insekter!

Oppgaver