Aktualitet

Intervju med Jan Erik Auen om Utforskeren

Publisert: 27.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Utforskeren er et hovedområde i samfunnsfag. Samfunnsfaglærer Jan Erik Auen fra Kongsberg videregående skole forteller om dette temaet og hva hensikten er med det.