Oppgave: Drøfte

Steve Jobs: "Stay Hungry – Stay Foolish" – tale til Stanford-studenter i 2005

Publisert: 23.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Steve Jobs med iPad fra Apple

Steven Paul "Steve" Jobs (1955–2011) var en amerikansk oppfinner og gründer. Navnet hans er mest forbundet med Apple, som han grunnla. I 1985 fikk han sparken fra Apple, på grunn av uoverensstemmelser mellom ham og ledelsen om visjoner for selskapet. For Jobs var det å miste tilhørigheten til firmaet han hadde bygget opp, svært tungt. I 2005 holdt han en hilsningstale til avgangskullet ved Stanford University. I denne talen understreker han at det å miste jobben i Apple, var noe av det beste som hadde hendt ham, selv om han absolutt ikke så det slik den gangen. Det var starten på en ny kreativ periode i livet hans. Han grunnla to nye selskaper. Ett av dem, NeXT, ble kjøpt opp av Apple. Dermed var Steve Jobs tilbake i lederstolen i sitt gamle selskap.

I talen omtaler også Jobs sin kreftdiagnose, og appellen til studentene får derfor en viktig klangbunn:  

Finn de tingene dere elsker å gjøre. Tiden dere har, er begrenset. Ikke kast den bort med å leve noen andres liv.

Hva kjennetegner en god taler?

Hovedpoengene i god retorikk kan oppsummeres ved at du appellerer til publikum ved å bruke:

etos – din evne til å virke troverdig
patos – din evne til å vekke følelser
logos – din evne til å utfordre logisk sans og fornuft

En god taler må også bruke retoriske virkemidler, slik som repetisjon, metaforer og bilder, humor, kontraster, konnotasjoner, rytme, ironi og faktaopplysninger.

Et annet aspekt er at taleren alltid må ta hensyn til den retoriske situasjonen, kairos, og må spørre seg selv:

 • Hva er kommunikasjonssituasjonen?
 • Hva er det passende å si i den gitte situasjonen?
 • Hvem er publikum?

Les mer om De tre appellformene og Å holde en tale.

Steve JobsSteve Jobs - Connecting All the Dots 
Hør på Steve Jobs' tale til studenter ved Stanford University fra 2005. Hva tror du gjorde at denne talen er en av de mest omtalte på sosiale medier og en av de hyppigst søkte talene på YouTube?

Steve Jobs:Transkripsjon av talen til Stanford-studenter  

 

Analyser talen

 1. Se på elementene i Jobs' tale og kommenter hvordan han har tatt hensyn til disse trinnene i utarbeidelsen og framføringen av talen:
  • Inventio
  • Dispositio
  • Elocutio
 2. Når du begynner en tale, er det viktig å fange publikums oppmerksomhet.
  • Hvordan klarer Jobs dette i talen?
  • Hvilket retorisk virkemiddel bruker han?
  • Hvorfor er det passende å bruke dette virkemidlet i denne kommunikasjonssituasjonen?
   Repeter Den retoriske situasjonen.
 3. Tidlig i talen forteller Jobs at han vil fortelle tre historier.
  • På hvilken måte skaper dette interesse hos publikum?
  • Hva er hovedinnholdet i disse "historiene"?
  • På hvilken måte har alle "historiene" elementer av patos?
  • Hvilken "historie" synes du er mest rørende, og hvorfor?
  • Hvordan unngår Jobs fella med å bli for sentimental?
 4. Den første historien blir introdusert på denne måten: "It is about connecting the dots ..."
  • Hva mener han med det?
  • På hvilken måte er "connecting the dots" en metafor?
  • Hvorfor er denne metaforen så virkningsfull – og humoristisk? Se den i sammenheng med Steve Jobs' liv og virke.
  • Er det "connecting the dots" han gjør med alle de tre "historiene"?
 5. Jobs avslutter den første "historien" slik: "You can't connect the dots by looking forwards, you can just look backwards." ("Du kan ikke se sammenhengen ved å se framover, du kan bare se sammenhengen ved å se bakover.")
  • Hvordan belyser episoden med kalligrafi-kurset akkurat dette poenget?
  • Hvordan knyttes dette utsagnet og denne episoden opp mot budskapet?
 6. Sentrale og bærende uttrykk i talen er: hungry (sulten), foolish (tåpelig) og drop-out.
  • Hvilke konnotasjoner har disse  uttrykkene vanligvis? Hvordan klarer Jobs å gi dem positive konnotasjoner?
  • På hvilken måte er dette ordvalget sentralt i talen?
 7. Konklusjonen og appellen i talen er: "Stay Hungry – Stay Foolish" (vær sulten – vær tåpelig).
  • På hvilken måte reflekteres budskapet i talen i denne oppfordringen til studentene?
  • Hvordan er denne appellen konsistent med logos i talen?
 8. Vis hvordan Jobs gradvis bygger opp sin etos i talen. Hvordan bruker han det som i utgangspunkt kan tale mot hans etos i talen? Se på disse momentene og kommenter:
  • uønsket barn
  • dårlig økonomi
  • drop-out fra college
  • sparken fra jobben
  • kreftdiagnosen
 9. I Jobs' tale er det mange referanser til diktet "The Road Not Taken" av Robert Frost The Road Not Taken – Poem. Du finner en gjendiktning av Sigmund Skard på nettet. Referansene til diktet er svært direkte der han avslutter den første historien.
  • Hvilke referanser finner du?
  • Hva tror du Jobs refererer til når han sier: "And that has made all the difference" ("og dette har utgjort hele forskjellen")? Tror du det er det samme som Frost antyder?
  • Hvilken effekt har det å referere til et dikt?
  • Hva slags dikt kan man velge, gitt kommunikasjonssituasjonen?
 10. Hvordan framfører Jobs talen (Actio)? Kommenter. I hvilken grad tror du dette har ført til at talen er blitt så historisk?

Skriv og hold en hilsningstale

Du blir bedt av skolens ledelse om å holde en tale til avgangselevene i 3. klasse i juni. Bruk det du har lært om gode taler og talekunst og skriv en tale som vil bli husket av lærere og elever. Skriv manus og ta den opp, eller framfør den for klassen. Vurder hverandre ut fra kriteriene for en god tale.

 

Skriv et blogginnlegg

 1. Det er mange referanser til Robert Frosts dikt The Road Not Taken i talen. Skriv et blogginnlegg der du kommer med dine egne refleksjoner rundt temaet i Jobs' tale og Frosts dikt.
  Tittel: I took the road less traveled by and that made all the difference. (I Sigmund Skards oversettelse: "Det var vegar i skogen eg kunne gå, og eg valde den som var tråkka av få, og all ting valde eg der og då.")
 2. Bildet som illustrerer denne artikkelen, er en collage laget av Steve Jobs. Skriv et blogginnlegg på grunnlag av denne collagen og dine tanker rundt Steve Jobs og hans liv og virke.
  Tittel: Connecting All the Dots

Les mer

The Legacy of Steve Jobs