Fagstoff

Massekommunikasjon

Publisert: 13.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kommunikasjon logo  

Huskelappen

Massekommunikasjon innebærer at et budskap overføres fra én sender til mange mottakere samtidig.

 

Massekommunikasjon kan formidles gjennom ulike kanaler, f.eks. radiosignaler eller datastrømmer.

 

Medier som overfører massekommunikasjon, kalles massemedier.

 

Avsenderne er som oftest profesjonelle.

 

Det er enveiskommunikasjon med få muligheter for tilbakemelding.

 

Ressurser

I denne videoen forklarer Grethe Melby forskjellen mellom begrepene gruppekommunikasjon og massekommunikasjon:

 

Gruppekommunikasjon  

 

personer som lytter, ser og leserMassekommunikasjon blir formidlet gjennom ulike kanaler.

Jente som hører på radio

Én sender, mange mottakere

Massekommunikasjon betyr at det er én sender som formidler et budskap samtidig til mange mottakere gjennom et medium. Medier som formidler massekommunikasjon, kalles massemedier.

Massekommunikasjon foregikk tidligere gjennom tradisjonelle massemedier som avis, radio og fjernsyn. I dag er Internett et viktig medium, både i massekommunikasjon og i personlig kommunikasjon.

Profesjonelle avsendere

Et kjennetegn ved massekommunikasjon er at avsenderne stort sett er profesjonelle aktører. I massemediene arbeider journalister, redaktører og produsenter som er utdannet til å hente inn og sile ut informasjon, og til å formidle mediefortellinger.

Informasjonsarbeidere i PR-byråer har som jobb å kommunisere det budskapet kundene til enhver tid ønsker å få ut. De fleste norske toppolitikere har i dag egne kommunikasjonsrådgivere.

Begrenset mulighet for tilbakemelding

Tradisjonelt sett har massekommunikasjon vært preget av lite eller begrenset tilbakemelding. Det hendte nok at stemmen til avislesere, radiolyttere og TV-seere ble hørt før i tiden også. Men det kunne ta ukevis før et leserinnlegg sto på trykk, og den sinte telefonen til NRK resulterte i beste fall i en diskusjon i Kringkastingsrådet et halvt år seinere.

I dag er det langt lettere å gi direkte tilbakemelding til avsendere av massekommunikasjon via SMS-er, kommentarfunksjoner og debattsider. Men det betyr ikke nødvendigvis at de profesjonelle medieaktørene lar seg påvirke av de tilbakemeldingene som gis, eller at budskapet blir korrigert.

Oppgaver