Fagstoff

Personlig kommunikasjon

Publisert: 13.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kommunikasjon logo  

Huskelappen

Personlig kommunikasjon er kommunikasjon mellom to eller flere personer som er i direkte kontakt med hverandre.

 

Deltakerne skifter på rollen som sender og mottaker.

 

Kommunikasjonen er privat, og preget av direkte tilbakemeldinger.

 

Ressurser

Samtale over frokostbordet   

Hverdagen vår består av mange situasjoner der vi kommuniserer ansikt til ansikt.

 

God kommunikasjon mellom lærer og elev er viktig for læring og trivsel.

 

Kommunikasjon på bilverkstedet 

Kommunikasjon kan også brukes til å holde andre nede.

 

Om hersketeknikker – Store Studio  

De fem hersketeknikkene 

Mennesker som kommuniserer. Illustrasjon.  

Ansikt til ansikt

Personlig kommunikasjon er kommunikasjon mellom to eller flere personer som er i direkte kontakt med hverandre. Kommunikasjonen skjer ofte ansikt til ansikt, uten tekniske hjelpemidler.

Direkte tilbakemelding

I en personlig kommunikasjonssituasjon skifter personene vanligvis mellom å være den som snakker (avsender), og den som lytter (mottaker). Deltakerne har mulighet til å gi direkte tilbakemelding til hverandre, til å stille oppfølgingsspørsmål, og til å presisere hva de selv mente med det de sa. I tillegg gir ansiktsuttrykk og kroppsspråk signaler som styrker eller svekker det budskapet personene formidler verbalt.

Privat og ikke-profesjonell

Personlig kommunikasjon er privat. Det som sies, er ikke ment for andre enn de som er til stede. Formen er preget av at de som kommuniserer, er ikke-profesjonelle avsendere. I personlig kommunikasjon gir vi ofte uttrykk for følelser som misnøye eller begeistring, og vi bruker mange anerkjennende småord og tegn som får samtalen til å gli lettere:

– Sier du det, ja? Ikke sant? Stilig!

Men vi kan også bruke kommunikative knep som reduserer viktigheten av det den vi snakker med, sier. Dette kalles hersketeknikk. I videoklippet fra serien Hjerte til hjerte viser Linn Skåber hvordan hersketeknikker kan brukes i en samtale.

Hvordan kommuniserer du med andre?

Du har sikkert opplevd at det har oppstått misforståelser når du kommuniserer med venner eller foreldre. Joharis vindu er en kommunikasjonsmodell som ble utviklet på 1950-tallet av psykologene Joseph Luft og Harrington Ingham. Modellen gir deg innsikt i hvordan du selv kommuniserer, og hvordan det du sier, virker på andre.

I denne miniforelesningen forklarer psykolog Helga Myseth kommunikasjonsmodellen Joharis vindu.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt