Fagstoff

Samarbeidsklima

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Forretningsmøte

For at en bedrift eller en organisasjon skal kunne overleve, må den ledes på en god måte – slik at grunnlaget for et godt samarbeid og en god bedriftskultur legges.

Ledelsen har et stort ansvar for å skape en god kultur, men alle kan bidra. God ledelse, god bedriftskultur og samarbeid skaper gode og trygge arbeidsplasser.

Lederne i en organisasjon kan synliggjøre den ønskede kulturen ved selv å være gode eksempler.Lederne i en organisasjon kan synliggjøre den ønskede kulturen ved selv å være gode eksempler.
Fotograf: Matthias Ritzmann
 

Alle i bedriften bør være interessert i å bygge en god bedriftskultur.Alle i bedriften bør være interessert i å bygge en god bedriftskultur.
Fotograf: Edward Frazer
 

Det er lettere å endre bedriftskulturen i en liten enn i en større bedrift.Det er lettere å endre bedriftskulturen i en liten enn i en større bedrift.
Fotograf: Matthias Ritzmann
 

Øverste leder og andre ledere i organisasjonen bør forstå behovet for et felles og godt samarbeidsklima i organisasjonen. De kan synliggjøre den ønskede kulturen ved selv å være gode eksempler. På den måten kan gode holdninger, et positivt verdisyn, bygges opp. En slik prosess kan være en del av personalpolitikken.

Det betyr mye at de ansatte får bidra med sine synspunkter og får være med på å bestemme forhold som har med deres arbeid å gjøre. Det bør også kunne skapes et klima hvor de ansatte trygt kan gi utrykk for at de nødvendigvis ikke er enig i alt ledelsen foretar seg. Men det bør gjøres på en ordentlig måte. Ledelsen bør på sin side kunne tåle kritikk uten automatisk å gå i forsvarsposisjon. 

Alle i bedriften bør være interessert i å bygge en god bedriftskultur. En smule humor sprer glede og trivsel. Hvorfor ikke glede seg og ha det litt gøy når man skal tilbringe en så stor del av livet på jobben?

En god bedriftskultur bidrar til å skape motiverte og lojale medarbeidere, og kulturen vil kunne overleve både motgang og medgang. Det vil selvfølgelig være stor forskjell på hvordan ledelse, samarbeid og bedriftskultur arter seg i store og små bedrifter. Det er lettere å endre en bedriftskultur i en liten enn i en større bedrift – både i positiv og negativ retning.

Alderssammensetningen kan også være et viktig element. Med et høyt aldersnivå vil det være nesten umulig å endre bedriftskulturen, på godt og vondt. Yngre mennesker er normalt lettere å påvirke – begge veier. Det kan være en stor utfordring å forlate en arbeidsplass med dårlig bedriftskultur og tilpasse seg en arbeidsplass med god bedriftskultur – men det er nok en større utfordring å «gå andre veien».