Fagstoff

Kultur

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Forretningsmøte

Med bedriftskultur mener vi de uskrevne reglene – de normene, holdningene og verdiene – som gjelder i en bedrift. Det dreier seg om atmosfæren og sam­spillet mellom de ansatte på det sosiale og følelses­messige planet. Vi snakker om positiv og negativ kultur.

En god bedriftskultur er viktig.En god bedriftskultur er viktig.
Fotograf: Tue Fiig
 

McDonald’s skiltMcDonald´’s.
Fotograf: Mimsy Møller
   

Mistrivsel på jobben kan ødelegge helsa. En nyhetsoppleser sier opp på direkte radio. Hva syns du om denne måten å si opp jobben på?

«Nyhetsoppleser sier opp på direkten.» 

 

Statoils flagg
Fotograf: Svein Erik Furulund
 

Norsk hydro
Fotograf: HO
 

En bedriftskultur kan være positiv og negativ. En leder har ofte stor betydning for kulturen i en bedrift, men miksen av ansatte kan også slå svært positivt eller svært negativt ut for bedriftskulturen.

Oppgave

Drøft og beskriv hvilken kultur dere har i klassen, og hva som er fordelene og ulempene med denne kulturen. Hva er bra, og hva kan forbedres?

En etablert kultur «sitter i veggene» i organisasjonen. Har den først satt seg, kan den være svært vanskelig å endre.

Det er svært øde­leggende for alle om det setter seg en «negativ kultur» der. På den andre sida er en positiv kultur og et godt miljø en stor motivasjons- og trivselsfaktor. Og trivsel stimulerer utvilsomt til effektivitet.

Ledelsen i McDonald´s mener for eksempel at deres bedriftskultur kan oppsummeres i bedriftens motto: Kvalitet, service, renslighet og verdier.

Oppgave

Hva tror dere en nyhetssak om skitne bord hos McDonald´s gjør med bedriftskulturen? Eller er det mangel på en felles bedriftskultur som er årsaken til problemene?

Mange store bedrifter har vært kjent for å ha en patriarkalsk bedriftskultur. En slik bedrift har stor sosial omsorg for sine ansatte. Familiemedlemmer kan dras inn i bedriftens sosiale nettverk. Det forventes av deg som ansatt at du ofrer deg helt for bedriften, og som takk for hardt arbeid og lojalitet blir du tatt godt vare på, og belønnet både økonomisk og på andre måter.

Etter hvert, og særlig etter de forskjellige økonomiske nedturene som finanskrisen på begynnelsen 2000-tallet, har vi sett en viss endring i mange bedrifter. Du har ikke lenger en jobb for livet, men kan risikere å bli sagt opp hvis du ikke makter å gjøre jobben din.

Når to selskaper slår seg sammen (fusjonerer), kan det ofte bli kulturkollisjon. En slik kollisjon kan ødelegge to livskraftige selskaper. Store fusjoner er blitt avblåst i «tolvte time», da store kultur­forskjeller ble avdekket.

Oppgave

Eksempel på en fusjon mellom to store norske selskaper er fusjonen mellom Statoil og Hydro i 2007. Det nye selskapet fikk navnet Statoil. Søk på nett etter informasjon om hvordan fusjonen påvirket organisasjonskulturen i det nye selskapet.