Fagstoff

Samarbeid i grupper

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Forretningsmøte

En organisering hvor man samarbeider i grupper eller team, blir mer og mer vanlig. Dette kan være en givende og interessant måte å arbeide på, men kan også være krevende ettersom den krever stor samarbeidsvilje og fleksibilitet av deltakerne i gruppa. Slike team kan bli opprettet for å samarbeide om spesielle prosjekter eller løse spesielle oppgaver.

Lenke:

Samarbeid i grupper.Samarbeid i grupper.
Fotograf: Bjørn Sigurdsøn
 

Når det oppstår konflikter, må dette løses så fort som mulig.Når det oppstår konflikter, må dette løses så fort som mulig.
Fotograf: Tue Fiig
 

Utradisjonelle metoder brukes i teambygging.Utradisjonelle metoder brukes i teambygging.
Fotograf: Espen Bratlie
 

Hvilke egenskaper er viktig for en leder å ha?Hvilke egenskaper er det viktig at en leder har?
Fotograf: John Eduard Petersen
 

Mange bedrifter kan i dag omtales som kunnskapsbedrifter og leverer i større grad tjenester og ikke fysiske produkter. Tjenestene kan gis i form av rådgivning etter at nye framgangsmåter og ideer er klekket ut.

En ny idé utvikles gjennom en rekke diskusjoner, samarbeid, vurdering og finpussing av mange små detaljer. Vi trenger altså hjelp fra våre kollegaer for å levere et ferdig produkt. Slike samarbeid foregår i det vi kan omtale som team.

Team kan arbeide på en hurtig, fleksibel og koordinert måte, men det vil bare skje hvis teamet samarbeider på en god måte.

Når det oppstår konflikt eller uenighet, må dette løses så raskt som mulig. Undersøkelser har vist at ledere bruker 20 prosent av tida på å prøve å løse feider blant sine ansatte. Det utgjør i så fall én dag hver uke.

Oppgave

Drøft hvilke fordeler det kan innebære å arbeide i team. Hvilke egenskaper mener du passer / passer ikke i et team?

 

Ledere må ofte behandle vanskelige mellommenneskelige forhold for å utvikle team som fungerer. Å arbeide i en organisasjon som er preget av en god lagånd, er en sann fornøyelse.

Arbeid i et team forutsetter at man

  • deler informasjon
  • deler arbeid
  • passer på de andres interesser
  • ofte lar andres behov komme foran sin egne
  • kan hanskes hurtig og direkte med mellommenneskelige forhold
  • lytter til hverandre og oppmuntrer alle til å delta

Siden så mye av dagens arbeid foregår i team, er det viktig å utvikle den ferdigheten hos alle medarbeiderne. Vi må oppmuntre til lagånd og samhandling. Dette kan vi blant annet gjøre gjennom øvelser i teambygging, og dette kan vi eventuelt bruke erfarne konsulenter til.

Oppgave

Har du deltidsjobb, sommerjobb eller praksisplass i en bedrift? Uansett så har du sikkert en mening om sjefen din. Lag en liste over minst ti egenskaper du mener er viktige for en god leder. Deretter danner dere grupper på tre–fire elever hvor dere kommer fram til en felles liste med egenskaper. Lag veggavis og heng opp i klasserommet. Sammenlign med listen til de andre gruppene i klassen. Diskuter likheter og forskjeller i plenum.