Oppgave

Spørsmål til en fjernsynssketsj om homofili

Publisert: 27.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Se sketsjen Homofili fra komiserien Ut i vår hage og svar på spørsmåla:

 
 1. Etter at vi i begynnelsen av fjernsynssketsjen har sett Even, en av hovedpersonene i sketsjen, løpe rundt og leite etter Thomas, får vi et sceneskifte. Hvor er vi nå? Hvordan binder dette sceneskiftet begynnelsen og slutten på sketsjen sammen?
 2. Thomas har bestemt seg for å ta et alvorlig valg. Hva har han valgt, og hvorfor?
 3. Hvem har Thomas bestemt skal hjelpe ham med dette valget?
 4. Hva er denne hjelperen ekspert på?
 5. Thomas blir stående å se på en vegg med bilder mens han venter på pastoren. Hvem er avbildet, og hvorfor?
 6. Even løper for å redde Thomas. Underveis løper han sammen med en kjent filmkarakter fra en norsk spillefilm. Hvilken film er denne scenen hentet fra, og hvorfor brukes nettopp dette filmsitatet her?
 7. Pastoren har overnaturlige evner. Hvilke?
 8. Pastoren har to metoder for å endre folks legning. Hvilke?
 9. Metoden pastoren bruker på Sputnik, har en svakhet. Hvilken?
 10. Pastoren sier: "Før eller siden måtte det jo skje." Hva mener han med det?
 11. Even rekker fram til pastorens kontor før han rekker å drive homofilien ut av Thomas. Hvordan ender det mellom Even og Thomas?
 12. Hva er det Thomas nå forstår for første gang, og hvilke konsekvenser får denne erkjennelsen?
 13. Hvilke virkemidler brukes for å understreke den dramatiske stemninga? Hvorfor tror du det dramatiske står så sentralt i denne sketsjen?
 14. Det brukes mye humor og ironi i denne komiserien. Finn eksempler. Hvilken effekt har disse virkemidlene for måten vi oppfatter budskapet på?
 15. Hvorfor tror du produsenten av Ut i vår hage har valgt å framstille temaet homofili på nettopp denne måten?