Fagstoff

Transport av oksygen og karbondioksid i blodet

Publisert: 07.08.2013, Oppdatert: 02.08.2017
Oksygen og karbondioksid

Nesten all oksygentransport i blodet skjer ved hjelp av respirasjonspigmenter. Det er også disse som gir blodet farge, og de omtales derfor som blodfargestoffer.

Tegning av alveole og celle med gassutveksling til kapillærer.Gassutveksling i alveole og vev. Gassene er reversibelt bundet og diffunderer fra høy til lav konsentrasjon. 

Kjøttdisk med rødt hvalkjøtt.Hvaler har ekstra mye respirasjonspigmenter (myoglobin) i muskulaturen. Dette gir hvalkjøttet en mørk farge. Under dykking gir myoglobinet hvalene mulighet til å lagre ekstra mye oksygen. 

Et kretsløp hos pattedyr skjematisk tegnet.Blodsirkulasjon hos virveldyr med lunger. 

Karbondioksid kan transporteres på tre måter i blodet:

  • fysisk løst
  • bundet til hemoglobin (Hb)
  • som hydrogenkarbonat (HCO3-)

Vannkalv med påtegnet gassboble.Vannkalver dykker med en luftboble under dekkvingene. Ettersom insektet forbruker oksygen, vil det diffundere fra vannet og inn i luftbobla. Karbondioksidet som dyret slipper ut, vil lekke fra luftbobla til vannet på grunn av konsentrasjonsforskjeller.

Transport av oksygen

Oksygen har lav løselighet i vann, og de fleste dyr er derfor avhengig av respirasjonspigmenter for å transportere oksygen i blodet. Respirasjonspigmentene er proteiner som inneholder jern- eller kobberatomer. Disse har evne til reversibel binding av oksygen.

Reversibel binding betyr at oksygen blir tatt opp når blodet passerer respirasjonsorganene, og frigitt når blodet ankommer cellene i kroppen. Dette skjer fordi gassene diffunderer fra høy til lav konsentrasjon.

Det er respirasjonspigmentene som gir blodet farge

Sort hummer. Foto. Hummer. Mange bløtdyr og leddyr benytter hemocyanin for å transportere oksygen i kroppen. Dette er et respirasjonspigment som inneholder kobber og gir blodet en blå farge.

De fleste virveldyr transporterer oksygen ved hjelp av hemoglobin. Hemoglobin er et jernholdig respirasjonspigment som finnes inne i de røde blodcellene, og som blir rødt når det binder oksygen. Hos pattedyr fraktes cirka 98 prosent av oksygenet bundet til hemoglobin. Hvert hemoglobinmolekyl kan binde fire oksygenmolekyler, og hver røde blodcelle inneholder omkring 300 millioner hemoglobinmolekyler.

tegning av hemoglobinmolekyl med  fire jernattomer.  

Transport av karbondioksid

Selv om karbondioksid har litt høyere løselighet i vann enn det oksygen har, er det kun 5 prosent av karbondioksidet som transporteres fysisk løst i blodet.

Blodcelle i en blodåre med formler som viser hvordan karbondioksid løser seg i blodet.  Hele 65 prosent av karbondioksidet transporteres som hydrogenkarbonat. Inne i de røde blodcellene reagerer karbondioksid med vann. Da dannes karbonsyre som så spaltes til hydrogenkarbonat og hydrogenion.

Omtrent 30 prosent av karbondioksidet transporteres fra cellene til lungene ved at det bindes til hemoglobin.

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig