Fagstoff

Sirkulasjon hos virveldyr

Publisert: 07.08.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Kapillærer

Hos virveldyr transporteres blodet i et lukket kanalsystem. Dette gjør at transporten av gasser og andre stoffer kan skje raskt. Fisk har et enkelt kretsløp hvor blodet pumpes gjennom gjeller og kropp i samme runde. Landlevende virveldyr har to separate kretsløp: kroppskretsløpet og lungekretsløpet. Blodet vil da passere hjertet to ganger for hver gang det pumpes ut i kroppen. Dette kaller vi et dobbelt kretsløp.

Flere sirkulasjonssystem hos virveldyr. Her er eksempler fra fisk, amfibier, krypdyr og fugl/pattedyr.Utvikling av sirkulasjonssystem.  

Tynne blodårer med røde blodceller.Nettverk av kapillærer med røde blodceller. All utveksling av stoffer mellom blodet og cellene skjer i kapillærene. 

Tegning av blodåre og muskler.Muskelvenepumpa. 

Torsk med påtegnet sirkulasjonssystem.Skjematisk tegning av enkelt kretsløp hos fisk. 

Dobbelt kretsløp hos pattedyr.Dobbelt kretsløp hos pattedyr. 

Tegning av menneskehjerte.Blodstrøm i menneskets hjerte.

Sirkulasjonssystemet hos virveldyr

Sirkulasjonssystemet hos virveldyr består av ett hjerte, et nettverk av blodårer og en sirkulerende væske som kalles blod. Hjertet slår med rytmiske bevegelser og skaper et trykk som pumper blodet rundt i kroppen.

Arteriene

Fra hjertet pumpes blodet først ut i arterier som leder blodet fra hjertet. De store arteriene har tykke vegger, og blodtrykket er høyt. Disse forgreines til stadig tynnere arterier, og samtidig vil blodtrykket gradvis avta. De minste arteriene ender til slutt i et nettverk av kapillærer.

Kapillærene

Celleveggen hos kapillærårene er bare ett cellelag tykke.Tverrsnitt av kapillær.Veggene i kapillærene består av kun ett cellelag. All utveksling av stoffer mellom blodet og cellene skjer ved diffusjon i kapillærene. Fra kapillærene strømmer blodet over i små vener som gradvis samles til større vener.

 

Venene

Venene leder blodet tilbake til hjertet. Blodtrykket i venene er svært lavt sammenlignet med blodtrykket i arteriene. Klaffer i venene sørger imidlertid for at blodet alltid vil strømme i en retning, tilbake mot hjertet.
Mikroskopisk snitt av vev med blodårer. Arterien har tykke årevegger.Snitt gjennom arterie med tykke vegger, vener og kapillærer.I tillegg kan veggene i de fleste venene presses helt sammen. Dette er viktig for muskelvenepumpa Muskelvenepumpa.Blodtrykket i venene er svært lavt sammenlignet med blodtrykket i arteriene. Klaffer i venene sørger imidlertid for at blodet alltid vil strømme i en retning, tilbake mot hjertet. I tillegg kan veggene i de fleste venene presses helt sammen. Dette er viktig for muskelvenepumpa som også bidrar til at veneblodet transporteres tilbake mot hjertet.Muskler som omgir venene, utøver et trykk på disse slik at veneveggene klemmes sammen og blod presses videre gjennom venene. Samtidig sørger veneklaffene for at blodet strømmer i riktig retning. Muskelvenepumpa er spesielt viktig for transporten av blod opp fra beina ved gåing og løping. som også bidrar til at veneblodet transporteres tilbake mot hjertet. Muskler som omgir venene, utøver et trykk på disse slik at veneveggene klemmes sammen og blod presses videre gjennom venene. Samtidig sørger veneklaffene for at blodet strømmer i riktig retning. Muskelvenepumpa er spesielt viktig for transporten av blod opp fra beina ved gåing og løping.


Fra enkelt til dobbelt kretsløp

Utformingen av sirkulasjonssystemet hos virveldyrene avspeiler utviklingen fra et liv i vann til et liv på land. Tilpasningen til landlivet har gjort at oppbygningen av sirkulasjonssystemet er blitt mer kompleks. Forskjellene mellom fisk og pattedyr kan illustrere ytterpunktene i utviklingen.

Fire tegnede hjerter.Utvikling av hjertet hos virveldyr.Fisk har et enkelt kretsløp og et udelt hjerte, mens pattedyrhjertet er delt i to atskilte halvdeler som pumper blod til hvert sitt kretsløp. I et slikt dobbelt kretsløp vil blodstrømmen til lungene, lungekretsløpet, alltid være like stor som blodstrømmen til de andre delene av kroppen, kroppskretsløpet.

Når vi går fra fisk og videre til amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr, skjer det en gradvis separasjon av hjertet i to halvdeler. Høyre hjertehalvdel mottar oksygenfattig blod fra kroppen og pumper dette til lungekretsløpet. Venstre hjertehalvdel mottar oksygenrikt blod fra lungekretsløpet og pumper dette ut i kroppskretsløpet. Lungekretsløpet omtales ofte som det lille kretsløpet, mens kroppskretsløpet blir kalt det store kretsløpet.

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Praktisk stoff

Relatert innhold

Faglig