Video

Parvise løp

Publisert: 07.05.2013

Løp parvis fram til siste markørpar. Lett på tå, kne over tå. Start rolig for å bli varm.